Ny dagligvarebutikk i sentrum får selge øl

Formannskapet har vedtatt at Storgatbakken Dagligvarer AS gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl, sider og «rusbrus») i den nye Joker-butikken i Storgata 132.

NY JOKERBUTIKK: Norgesgruppen vil etablere ny søndagsåpen Joker-butikk i Storgata 132, på Storgatbakken.  Foto: Illustrasjon: Asko Prosjekt

nyheter

Iris Anne Halvorsen godkjennes som styrer, med Gisle Halvorsen som stedfortreder. Salgsbevillingen har gyldighet til 30. september 2020.

– Bevillingshaver forutsettes å utarbeide særlige retningslinjer i sin internkontroll for forsvarlig salg og håndtering av alkoholholdig drikke, heter det i vedtaket.


Åpner Joker-butikk i Storgatbakken

I sørenden av Storgata 132 (Rørhandelbygget) på Storgatbakken åpner Joker-butikk til sommeren.