Ekspertutvalg gir Frp skyts i bompengebråket: Mener nullvekstmålet må revurderes

For å lykkes i samferdselssektoren bør politikerne vurdere behovet før de peker ut løsningene, mener ekspertutvalg. Et slikt eksempel mener de er nullvekstmålet for biltrafikk i byene.

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) ba nylig sitt eget parti gå ut av regjering, og mener det er uakseptabelt å stemme for bompenger i regjering.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

E24: På oppdrag fra regjeringen har et ekspertutvalg gått gjennom teknologi og fremtidens transportsystem.

I rapporten peker de på at politikerne må unngå at å låse seg til en løsning de selv har pekt ut. 

– Løsninger kan ikke bli et mål i seg selv. Vi må se på hva folk har bruk for i hverdagen for å få mer effektiv og klimavennlig mobilitet. Da står man mye friere til å vurdere hvordan man vil imøtekomme et behov, sier utvalgsleder og administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt John-Mikal Størdal til E24.

Størdal mener at vi må beskrive problemet og behovene, og ikke starte med en konkret løsning. 

– Et eksempel kan være en øy, der problemet ikke nødvendigvis er mangelen på en bro, men mangelen på bevegelsesfrihet og mobilitet. Ved å beskrive problemet åpner du opp for flere løsninger og å ta ny teknologi i bruk, sier han.


Blomseths bompengeopprør får 9,1 prosent i Tromsø

Nær hver tiende velger i ishavsbyen sier de vil stemme på den lokale bomlisten.

 

Inn i bompengedebatten

I sin regjeringsplattform kom Høyre, Frp, Venstre og KrF til enighet om et mål om nullvekst for biltrafikk i byene.

Det mener utvalget er et eksempel på at målet kommer før man ser på det egentlige behovet.

– Vi opplever at nullvekstmålet i sin tid var begrunnet blant annet i klima, men selvfølgelig også i fremkommelighet og at biltrafikken opptok store areal i byene. Da mener vi at vi må erstatte målet med det vi faktisk ønsker å oppnå, som er bedre fremkommelighet og mindre arealbruk fra bilene i byene. Hvis det er målet, så må man formulere det på den måten, sier Størdal.


Frps ordførerkandidat ber partiet gå ut av regjering etter bompengesvik i Stortinget: – Det koker i grasrota til Frp, og folk er lyn forbanna

Ordførerkandidat for Tromsø Frp, Bjørn-Gunnar Jørgensen er lei av å «sitte som gissel» for Venstre og KrF i regjering.

 

Massiv bompengemotstand har preget den politiske debatten denne våren. Bompenger har blant annet blitt begrunnet med at vi skal nå nullvekstmålet.

Mens Frp nå ønsker å revurdere nullvekstmålet, så sier Venstre og KrF at Frp selv var med på å utforme Granavolden-plattformen.

– Er det fint å ta med seg utvalgets syn om at nullvekstmålet bør revideres inn i forhandlinger med Venstre og KrF?

– Det viser iallfall at når disse diskusjonene skjer, så har Frp hatt en faglig tilnærming. Det synes jeg er interessant at også utvalget uttaler, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til E24.


 

Utfordrer elbilpolitikken

Utvalget mener det er uunngåelig at fossile brensler blir erstattet av elektrisitet i transportsektoren, men sier at politikerne kan påvirke hvor raskt det skjer.

– Vi tar ikke stilling eksakt til om måten man stimulerer til dette i dag er den riktige, og vi må vurdere om det kommer raskt nok hvis man ikke har aktive tiltak fra myndighetene. Det er vi ikke sikker på, sier Størdal.

I regjeringen har Høyre og Frp signalisert at elbilfordelene er svært kostbare, og at vi må vurdere om dagens avgiftssystem er bærekraftig.

Dale sier at den kraftige veksten i antall elbiler viser at politikken har gitt en tilstrekkelig gevinst i en innfasingsperiode, og at vi må se på andre områder, som å redusere utslippene fra tungtransport. 

– Spørsmålet er når du gradvis begynner å fase inn andre virkemidler. Det er en diskusjon vi får ta senere. Regjeringen har sagt at dagens politikk skal ligge fast frem til 2021, så får vi ta den diskusjonen i det videre når vi har gått inn i materien på det utvalget foreslår, sier han.


Når ikke målene om vekst i bussbruk og redusert biltrafikk

Til tross for økning i antall bussreiser de siste årene klarer ikke Tromsø å oppfylle målet om 20 prosent økning i antall bussreiser.

 

Vil ha stresstest

Hovedbudskapet til utvalget er en gladmelding, mener utvalgslederen, som sier at de tror ny teknologi gir økt mobilitet og mer klimavennlig mobilitet på en billigere måte.

– Det er også en advarsel om at vi må stressteste prosjektene som ligger i Nasjonal transportplan, spesielt de som ligger et stykke frem i tid. Ny teknologi kan påvirke lønnsomheten i prosjekter i Nasjonal transportplan som i dag er vurdert som samfunnsøkonomisk ulønnsomme, sier Størdal. 

Samferdselsministeren sier at de ikke kan velge bort prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

– Det er fordi det er andre hensyn som må tas. Men det vi kan gjøre er å optimalisere lønnsomheten i alle prosjekt, og der har vi et godt arbeid vi kan gjøre. Teknologiske løsninger er viktig at vi får med oss inn i videre arbeid med ny Nasjonal transportplan.

– Har dere vært litt for harde på å prioritere signalprosjekter fremfor samfunnsøkonomisk lønnsomhet?

– Jeg mener ikke det. Nasjonal transportplan er satt sammen slik at den legger til rette for vekst og utvikling i hele landet, men det betyr ikke at vi ikke har mer å hente på å bruke ny teknologi, svarer samferdselsministeren.