I dag legger «Johan Ruud» til kai for siste gang som forskningsfartøy

Det UiT-eide forskningsfartøyet «Johan Ruud» har vært i drift i 42 år. Nå er eventyret som forskningsskip over.

Forskningsfartøyet «Johan Ruud» avslutter sitt siste tokt i dag. Havforsker Ulf Lindstrøm (ved motoren) er toktleder.  Foto: Tore Haug/Havforskningsinstituttet

nyheter

– Jeg var med da det første «ordentlige» toktet med «Johan Ruud» ble gjennomført. Det var Havforskningsinstituttet som var oppdragsgiver, og vi gjennomførte skreiundersøkelser i Lofoten. Blant annet skulle vi følge gyteforløpet til skreien. Det var havforsker Per Solemdal som var ansvarlig for disse undersøkelsene, forteller Jan H. Sundet til hi.no.

Han var student under det første toktet. I dag har han vel 35 år bak seg som havforsker, og er blant annet bestandsansvarlig for kongekrabbe.

– Det første kongekrabbetoktet med fartøyet var i 1994 og det siste ble gjennomført i juni år. Som regel har det gått bra på toktene, men båten er gammel og lever ikke opp til dagens standard, hverken når det gjelder teknologiske løsninger eller komfort. Mannskapet har imidlertid vært godt kvalifiserte og helt nødvendige for gjennomføringen av toktene våre. Nå håper jeg at vi får et nytt kystforskningsfartøy som fungerer like godt, fortsetter Sundet.

«Johan Ruud» har i løpet av de siste 42 årene gått til Bjørnøya, Jan Mayen, Færøyene og Rock All. Likevel er det som kystforskningsfartøy «at skipet har gjort størst nytte for seg, ifølge Sundet.

Havforsker Ulf Lindstrøm var toktleder for det siste toktet. Sammen med Tore Haug leder han det såkalte toppredatorkurset ved UiT.

– Da lærer studentene om dem som holder til øverst i næringsnettet, det vil si sel, kval og fugl. Denne gangen har vi besøkt ulike steder i Vesterålen for å gjennomføre kvalobservasjoner og studere sel- og fuglekolonier, foklarer han til hi.no.

Haug var med på sitt første tokt med skipet i 1979.

– Det er altså for 40 år siden og toktet gikk til Skjomen i Nordland. Der hadde Universitetet i Tromsø et stort prosjekt som evaluerte marinbiologiske virkninger av kraftutbygging. Derfor er det ganske vemodig å ta farvel med båten, sier han til hi.no.