Gir 700.000 kroner til kartlegging av naturstier i Troms

Fylkesråd for kultur og næring gir 700.000 kroner i tilskudd til de fire friluftsrådene i Troms for å kartlegge turstier og -ruter i fylket.

TURSTIER: Av de 700.000 kronene er 400.000 kroner bevilget av Miljødirektoratet, og 300.000 bevilget av Troms fylkeskommune. Foto: Troms fylkeskommune/Eivind Høstmark Borge 

nyheter

– Strategisk planlegging av friluftslivets ferdselsårer og infrastruktur vil resultere i økt friluftsaktivitet, differensiert tilrettelegging, bedre ivaretakelse av friluftsområder og økt turglede, sier Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring.


Arrangerer turkonkurranse for hjulavhengige for femte år på rad

Selv om du er avhengig av hjul for å komme deg fram, finnes det en lang rekke spennende turer til både fjell, skog og fjærer i Tromsø og omegn.

 

Tromsø kommune er en del av Ishavskysten friluftsråd, som får tildelt 175.000 kroner av potten. Ishavskysten friluftsliv planlegger å utarbeide turkart for regionene.

Tildelingen er en del av det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer, initiert av Klima- og miljødepartementet. Troms fylkeskommune er prosjektansvarlig i Troms.