Ny Jernbaneutredning: Full utbygging av Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder

Mandag formiddag ble Jernbanedirektoratets utredning om jernbane til Nord-Norge lagt fram.

IKKE LØNNSOMT: Jernbaneutredninga til Jernbanedirektoratet konkluderer med at tog til Nord-Norge ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Her er et illustrasjonsbilde fra et tog på det sentrale Østlandet.  Foto: Lise Åserud/scanpix

nyheter

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra regjeringa, nærmere bestemt samferdselsdepartementet, oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for jernbane fra Fauske til Tromsø, kjent som Nord-Norgebanen.

I rapporten anslår de at en full utbygging av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø, vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Med en sidearm til Harstad vil det koste ytterligere 20 milliarder, slik at kostnadene kommer på 133-140 milliarder kroner.

MODELL: Dette er et kart med illustrasjon for ulike ideer om hvordan Nord-Norgebanen kunne sett ut, i følge utredninga. Foto: Jernbanedirektoratet 

Utredninga skal nå på høring over fellesferien, fram til 1. oktober. Endelig rapport fremlegges Samferdselsdepartementet i slutten av november.

Høye kostnader

Prosjektleder i Jernbanedirektoratet, Hanne Juul, sier at metoden som er brukt for kostnadsberegning er den samme som for alle andre samferdselsprosjekt i Nasjonal Transportplan.


Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.

 

– Kostnaden er veldig høy, over 100 milliarder kroner, og spesielt sammenlignet med andre beregninger som er gjort tidligere, sier Juul til iTromsø.

Ifølge henne er imidlertid beregningene forankret i en standardmetodikk.

– Det er slik man beregner både direkte og samfunnsøkonomiske kostnader for slike prosjekter, sier hun.

Rask framkost i nord

Rapporten viser at utbygging av jernbanen vil gi dramatisk kortere reisetid internt i Nord-Norge. Med full utbygging, vil en reise mellom Tromsø og Bodø kun ta tre og en halv time - sammenliknet med åtte og en halv time i bil, eller 12 timer i buss.

Fra Tromsø til Narvik vil reisetiden med tog bli halvannen time - under halve reisetiden med bil, som er anslått til rundt tre og en halv time.

Tunneler og bruer

Ifølge prosjektlederen er det flere faktorer som har vært kostnadsdrivende for en forlengelse av jernbanen sørfra

– Det er svært mange kostbare tekniske løsninger som er knyttet til trasévalg. Det går på bruer, tunneler og andre ting som er veldig dyre, sier Juul.


Debatt:

«Kun jernbane kan redde Tromsø fra klimakrisen og stagnasjon»

I et Tromsø der kommunestyret nylig har vedtatt å erklære klimakrise med tilhørende krav om ekstraordinære tiltak bør det ikke være vanskelig å erkjenne at den mye omtalte byvekstavtalen kun er et delsvar på byens utfordringer.

 

Det slås også fast at samfunnsnytten er minimal sammenlignet med samfunnets totale kostnad for jernbaneprosjektet.

- Små gevinster for samfunnet

Direktoratet konkluderer med at Nord-Norgesbanen ikke vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. De såkalte samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet til mellom 46 og 109 milliarder kroner.

– De interessante tallene er hvor mye samfunnet betaler og hva man får igjen. I denne saken er det små gevinster for samfunnet, sier Juul.

Det til tross for at man peker på miljøgevinster, og fordeler ved omfordeling av gods- og persontransport fra fly og bil til jernbane.

Kommer ikke med anbefaling

Jernbanedirektoratet vil nå sende ut sin rapport på høring - og etter at det er gjennomført en høringsrunde vil saken bli sendt over til Samferdselsdepartementet.


Barbara (MDG) og sønnen Emil (15) tar buss og tog i 28 timer for å delta på partilandsmøtet i Oslo

Barbara Karin Vögele tar med seg sønnen Emil (15) til MDG-landsmøte for fjerde år på rad. Det som kunne vært unnagjort på under to timer i lufta strekkes i stedet ut til rundt 28 miljøvennlige timer langs bakken.

 

Jernbanedirektoratet tar ikke stilling til hvorvidt de anbefaler en utbygging eller ikke.

- Det vil være opp til departementet. Den videre saken skal behandles politisk, og det er noe vi ikke gjør i direktoratet - vi har kun laget grunnlagsdokumentet der vi går gjennom fakta, sier hun.