UP i nord har beslaglagt 573 førerkort siden årsskiftet

Desidert flest mistet førerkortet som følge av råkjøring.

FLERE RUSKJØRERE: Distriktsleder i Utrykningspolitiet, Geir H. Marthinsen, oppsummerer det siste halvåret. Resultatet er færre fartssyndere og flere ruskjørere.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Utrykningspolitiet har så langt i år registrert 8.346 fartsovertredelser i landets tre nordligste fylker. I 397 tilfeller resulterte overtredelsen beslag av førerkort.

Det er en nedgang på 735 fartsovertredelser sammenlignet med samme periode i fjor. I første halvdel av 2018 ble også ni færre førerkort beslaglagt grunnet brudd på fartsgrensa.

– 2018 var et år med rekordhøyt antall registrerte fartsovertredelser. Det er fortsatt for mange som kjører for fort, men til tross for mange registrerte fartsovertredelser må vi ikke glemme at de aller fleste veifarende opptrer med en adferd det står respekt av, sier Geir Marthinsen, distriktsleder i UP.

Flere tatt for ruskjøring

Samtidig som UP har tatt færre fartssyndere, har de sett et oppsving på 35 prosent i antall registrerte rusrelaterte overtredelser siden nyttår.

– Vi er ganske sikker på at økningen skyldes at vi er blitt flinkere til å avsløre rusførere, og spesielt de som er påvirket av annen rus enn alkohol. Grovt sett kan vi si at en tredjedel er alkohol og resten er annen rus eller kombinasjonsrus. Forskjellen mellom avslørte rusførere og beslag av førerkort for rus skyldes at noen har hatt lav promille, mens andre ikke har hatt førerrett, forklarer Marthinsen.

I år har 311 personer blitt tatt for ruskjøring, og 142 av dem mistet førerkortet.

Målet er færre ulykker

OvertredelserFørerkortbeslag
ÅrPågrepneFartRusAdferdFartRusAdferdTot. beslag
2017208625520515993509825473
20182569081231166240611225543
20192508346311140639714234573

Marthinsen forteller at målet med kontrollaktiviteten er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte.

– Og da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag. Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken, sier han.