Svein Ludvigsen (72) dømt til fem års fengsel – må betale 743.000 i erstatninger

Svein Ludvigsen (72), mens han var kongens mann i Troms, utnyttet fylkesmannsstillingen til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, enslige flyktninger. Det slår Nord-Troms tingrett fast.

Svein Ludvigsen må møte i Nord-Troms tingrett tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre enslige asylsøkere.  Foto: Arkiv/Stian Jakobsen, Folkebladet

nyheter

Ludvigsen sto i Nord-Troms tingrett tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin eller overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, enslige flyktninger.

Ludvigsen er også dømt til å betale til sammen 520.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre fornærmede, samt 223.000 kroner i menerstatning til den hovedfornærmede 25-åringen.


Statsadvokaten fornøyd med dommen mot Ludvigsen

Statsadvokat Tor Børge Nordmo, som førte saken mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72), mener retten har gjort en riktig vurdering.


Retten mener Ludvigsens handlinger er preget av at han har bygget opp tillit til de fornærmede gjennom at han har vist omsorg og interesse for deres utfordrende situasjon, for deretter å utnytte tilliten til egen seksuell tilfredsstillelse.

«Retten finner det ikke tvilsomt at alle de fornærmede var sårbare personer og at tiltalte var kjent med dette», heter det i dommen.

Tingretten mener Ludvigsens handlinger fremstår med et systematisk preg og påpeker at de har pågått over lang tid.

«For de fornærmede var det utvilsomt en betydelig psykisk belastning å stå i den situasjon at seksuell omgang med en eldre mannlig maktperson kunne påvirke deres rett til opphold i riket, og at de kunne blir returnert til hjemlandet med de negative følger det ville fått for dem», står det i dommen.

Retten konstaterer at saken fremstår spesiell og graverende på grunn av det helt særskilte overmaktsforholdet mellom Ludvigsen som fylkesmann og «langt yngre relativt ressurssvake gutter med innvandrerbakgrunn og svak tilknytning til landet».

Fornærmet følte seg maktesløs

I retten nektet Ludvigsen straffskyld, men erkjente å ha løyet til politiet om seksuell omgang med den hovedfornærmede 25-åringen, som han første gang møtte på en institusjon for flyktninger i 2011.

I sin forklaring hevdet 72-åringen at de hadde hatt frivillig sex tre ganger i perioden etter at han gikk av som fylkesmann.

25-åringen forklarte på sin side at Ludvigsen forgrep seg mot ham gjentatte ganger. Det skjedde på Ludvigsens hytte i Andselv, i boligen hans på Sommarøy, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Det ble også lagt fram bildebevis og chatlogger som viste seksuell kontakt mellom de to.

– Jeg følte meg maktesløs. Han kunne misbruke meg når han ville, sa 25-åringen da han forklarte seg.

«Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte bevisst ga uttrykk for å ha makt og myndighet til å påvirke tiltaltes situasjon i Norge og om hvor han kunne bo og om han fikk være i Norge i det hele og store, herunder om han fikk statsborgerskap», står det i dommen.


Vil gi Svein Ludvigsen over fem års fengsel

I sin sluttprosedyre tegnet Tor Børge Nordmo et bilde av den tidligere fylkesmannen som nokså kynisk har utnyttet tre unge sårbare aylsøkere.

 

Trist over det som hadde skjedd

I retten nektet Ludvigsen for seksuell omgang med de to andre fornærmede, en lettere psykisk utviklingshemmet 26-åring og en mann som i dag er 34 år.

26-åringen, som Ludvigsen møtte for første gang da mannen var 12 år og bodde på et ungdomshjem, har i tilrettelagt avhør forklart seg om ett tilfelle av seksuell kontakt med Ludvigsen. Det skjedde da mannen var 21 år gammel, på et hotell i Oslo. Mannen hevdet at Ludvigsen tilbød ham 15.000 kroner for den seksuelle omgangen.

– Jeg ville ikke gjøre det, men jeg trengte penger. Så gjorde jeg det. Jeg var ung og hadde ikke jobb. Vi hadde sex med hverandre. Men etterpå var jeg trist over det som hadde skjedd, sa 26-åringen.


 

Hevdet å ikke huske fornærmet

Ifølge statsadvokat Tor Børge Nordmo forledet Ludvigsen, som tidligere hadde overrakt 26-åringen norsk statsborgerskap, mannen til å tro at han hadde makt til å ta fra ham dette statsborgerskapet.

I retten fortalte en ansatt i barnevernet at 26-åringen flere ganger hadde ringt og spurt om Ludvigsen faktisk kunne sende ham og broren hans ut av Norge.


Ludvigsen anker

Forsvarer Kai Vaag sier at Svein Ludvigsen vil anke dommen fra Nord-Troms tingrett.

 

Ludvigsen på sin side hevdet at han ikke husket mannen, som i en årrekke overfor ansatte ved en barnevernsinstitusjon i Tromsø hadde kalt ham «onkel Svein».

Dette er den samme fornærmede som i en meldingslogg ber Ludvigsen om «noen småkroner», hvorpå Ludvigsen svarer «spørs hva jeg får igjen, forresten».

«Tiltalte har bevisst utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang. Han visste at fornærmede trodde at han som fylkesmann kunne inndra statsborgerskapet, og han visste at dette var årsaken til at han oppnådde seksuell omgang», heter det i dommen.


Kommentaren:

«Ludvigsens gode grunner for å lyve» 

Det lønner seg sjelden å lyve til politiet. Det tas gjerne til inntekt for at man har noe straffbart å skjule.

 

– De lyver

Den 34 år gamle mannen forklarte under rettssaken mot den tidligere fylkesmannen at han møtte ham for første gang i jobbsammenheng, og at han senere ble utsatt for to overgrep i bilen til Ludvigsen og ett på Amalie hotell. Ludvigsen hadde fortalt mannen at han kunne skaffe ham jobb, bosted og oppholdstillatelse.

– De lyver. Jeg vil ikke spekulere og synse om hvilke motiver de har, sa Ludvigsen om de to mennenes forklaringer da han forklarte seg i Nord-Troms tingrett.

Om 34-åringen slår retten fast at det ut fra den samlede bevisførselen ikke er tvilsomt at Ludvigsen visste hvilken situasjon
fornærmede var i, og at han bevisst forledet ham til de seksuelle handlinger ved å få fornærmede til å tro at han kunne hjelpe ham å få oppholdstillatelse i landet.

Under rettssaken la aktor Tor Børge Nordmo ned påstand om fem år og seks måneders fengsel. Ludvigsens forsvarer, advokat Per Zimmer, mente rett straffenivå ville ligge nærmere fire års fengsel, men ba like fullt om full frifinnelse.


Kalte Ludvigsen et monster i retten – ber om rundt 900.000 kroner til fornærmede (25)

– Han var venn med kongen, bestevenn med politisjefen. Det var aldri noen som ville tro min klient, sier Gunhild Bergan.