Algedøden: Ministeren innfører støttetiltak for oppdrettere

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil hjelpe algerammede oppdrettere med en ny «konto-ordning».

BISTÅR: Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil innføre en "konto-ordning" for algerammede oppdrettere slik at de kan øke produksjonen utover kapasitetsbegrensningene de har på anleggene sine.  Foto: Øyvinn Myge

nyheter

I mai og juni ble en rekke oppdrettsanlegg i Troms og Finnmark rammet av kraftig algeblomstring som førte til omfattende laksedød.