Pålegger nye miljøundersøkelser i Eidkjosen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark pålegger Eidkjosen Industripark å gjennomføre flere undersøkelser på havbunnen i Eidkjosen.

FYLKESMANNEN: Fylkesmannen i Troms og Finnmark pålegger Eidkjosen Industripark å gjennomføre nye undersøkelser av havbunnen i Eidkjosen.  

nyheter

Fylkesmannen ber om at Eidkjosen Industripark gjennomfører risiko- og tiltaksvurdering av miljøtilstanden i sjø og forurenset sjøbunn utenfor slippen i Eidkjosen.

I pålegget viser Fylkesmannen til en risikovurdering av sjøbunnen i Eidkjosen fra 2010.

Risikovurderingen viste at det var omfattende forurensning utenfor eiendommen til Maritim Slip og Motor, som gikk konkurs i 2017.

Målet med de nye miljøundersøkelsene er å kartlegge tiltak for å begrense virkningen av forurensningen i området: «Slik at det ikke er fare for helse og/eller miljø på kort eller lang sikt», heter det i pålegget.