Tatt i 160 km/t ved Hundbergan – totalt ni personer bøtelagt i storkontroll

UP er ikke på sommerferie, og har gjort storfangst søndag formiddag.

Illustrasjonsfoto  Foto: Tor Farstad

nyheter

Utrykningspolitiet har søndag gjennomført en større kontroll på E8 ved Hundbergan.

Totalt ble 85 førere kontrollert, med fokus på ruskjøring.


Stor trafikkontroll ved Sandnessundbrua

50 bilister ble kontrollert i morgentimene søndag.

 

Det resulterte i at tre førere blir anmeldt for fart, hvorav den høyeste målte hastigheten var 160 km/t i 80-sonen. I tillegg ble fem andre bilister ilagt forenklede forelegg for høy fart.

Kun en fører blir anmeldt for å ha kjørt med promille, og skal ha hatt promille tilsvarende 0,22.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø