Samferdselsdepartementet vil redusere antall fotobokser: – Et element av overvåkning

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og politiet gå gjennom bruken av såkalt streknings-ATK med mål om at det skal bli færre strekninger med kontroller.

Arkivbilde  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

nyheter

– Det er et element av overvåkning i dette. Derfor har vi prinsipielle betenkeligheter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Motor.

– Vi legger til grunn at det blir færre. Der hvor det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten vil man fortsatt få anledning til å ha det. Men man skal ikke bruke streknings-ATK unødig, sier samferdselsministeren til Motor.

Forsker på trafikksikkerhet på Transportøkonomisk Institutt (TØI) , Rune Elvik, viser til en rapport de har utarbeidet som viser at streknings-ATK er svært effektivt. Ifølge rapporten reduseres antallet hardt skadde og drepte med 50 prosent.

– Det er ingen andre tiltak som har like god virkning, unntatt firefeltsveier, sier Elvik til Motor, og legger til at firefeltsveier koster 100 ganger mer enn å sette opp kamera.

Han ønsker flere strekninger med måling av hastighet.

– Det er fortsatt flere steder hvor dette vil ha nytte, sier Elvik til nettavisen – og nevner undersjøiske tunneler som gode eksempler.