Hit vil de flytte Tirpitzmonumentet

Kommunen har søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om 100-metersbeltet, i forbindelse med flytting av minnesmerket.

FLYTTES: Tirpitzmonumentet skal etter planen flyttes rundt 20 meter sørvest, men vil fortsatt ligge innenfor 100-metersbeltet. Illustrasjon: Tromsø kommune 

nyheter

Initiativet om flyttingen av Tirpitzmonumentet på Håkøya ble forespurt av grunneier og naboer som i dag har monumentet i hagen. Kommunen er nå i ferd med å inngå en avtale med grunneieren for å få gjennomført tiltaket.

Monumentet ble satt opp i 1984 til minne om senkingen av det tyske slagskipet «Tirpitz» hvor 917 mennesker mistet livet. Den nåværende plasseringen er cirka 40 meter fra Håkøyvegen og 87 meter fra sjøen.


Byråkratene klager på politikernes dispensasjon for badstu i fjæra

Seksjon for eiendom klager på formannskapets vedtak om dispensasjon for bygging av badstu/bod i Sorgenfri-fjæra.

 

Viktig for allmennheten

Den nye plasseringen av monumentet, rundt 20 meter lengre sørvest, vil også ligge rundt 87 meter fra sjøen, der bare selve monumentet og inngangsstien vil ligge innenfor 100-metersbeltet.

SKISSE: Slik har kommunen skissert det nye området, med blant annet parkeringsplass for buss og gangvei til monumentet. Illustrasjon: Tromsø kommune 

 

Kommunen skriver at hensikten med flyttingen er å opprettholde et viktig minnested for allmennheten, uten å gjøre skade på kystområdet.

«Den nye plasseringen av monumentet er valgt på grunn av nærheten til bombekratrene og stedet der skipet ble senket. Å opprettholde avstanden på 100 meter fra sjøen vil forhindre utsikten og hensikten med minnesmerket», skriver kommunen.


Banken rev Gestapo-trappa

Det har ikke gått upåaktet hen at Sparebanken Nord-Norge nylig rev Gestapo-trappa.

 

Trafikkfarlig

I søknaden begrunnes det med både monumentets plassering og at trafikksikkerheten må utbedres. Antallet besøkende turister skal også utgjøre en fare på veien på grunn av manglende parkeringsplasser og fortau.

«Mange turister blokkerer inngangen til privat eiendom, går, stopper og tar bilder på veien og setter seg selv og andre trafikanter i fare. Ferdselen til monumentet er også til stor sjenanse for den nærmeste naboen» heter det i søknaden.

I tiltaket deltar Byutvikling Veg, Park og Friluft, Bydrift og Eiendom.