Kystrekene forsvinner – nå vil forskere prøve å finne ut hvorfor

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Nå skal forskere intervjue rekefiskere langs kysten i Nordland og Troms for å bedre kunnskapen om kystrekebestanden.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tore Meek / SCANPIX

nyheter

Folkebladet: Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning.

Fiskere har meldt at rekene har forsvunnet mange steder, eller at mengden er kraftig redusert de siste årene. Samtidig mangler en helhetlig oversikt for rekefelt langs norskekysten. Dette vil HI nå endre på.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved HI.


Nordnorske reker inntar Sørlandet

Reker fra Nord-Norge har funnet veien til markedet på Sørlandet og bidrar til å presse prisene nedover.

 

Samarbeider med fiskerne

Dette prosjektet er en oppfølging av kartleggingen Fiskeridirektoratet gjorde av rekefelt på 80-, 90- og 2000-tallet gjennom intervjuer av lokale fiskere.

– Det er viktig å kartlegge dagens utbredelse av reker før man kan undersøke mulige årsaker til nedgangen. Videre må det kartlegges når eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse skjedde, sier Søvik.

Sammen med Fiskeridirektoratet har HI laget en oversikt over fiskere som har levert reker i Nordland og Troms de siste årene. Snart tar forskerne kontakt med fiskerne for å gjennomføre intervjuer i løpet av sommeren og høsten.

– Vi kommer til å starte med fiskerne på Helgeland, sier Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.


 

Enorm mengde kunnskap

Forskerne vil bruke kart for å samle inn informasjon.

– Vi bruker interaktive kart der fiskerne selv kan tegne inn rekefelt. Nå venter vi bare på at teknologien skal bli helt ferdig før vi setter i gang, sier Bjørkan.

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en beste oversikt over fordelingen av kystreker i tid og rom for å klarlegge eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse og når endringene har skjedd. Søvik er opptatt av at fiskernes lokalkunnskap er viktig for å få til dette:

– Lokale rekefiskere langs kysten sitter på en enorm mengde kunnskap om fiske og fangst i deres område av kysten, sier Søvik.

– Nå håper vi at rekefiskerne har tid og lyst til å dele kunnskapen med oss.


Mens kystrekebestanden er i fritt fall i Tromsø, tar havfiskeflåten ut mindre enn tilrådd kvote i Barentshavet

Havforskningsinstituttet melder om gode og levedyktige bestander av reker i Barentshavet. Kun halvparten av anbefalt kvote er hentet ut de siste årene.