Over dobbelt så mange stryker på avgangseksamen i medisin i Tromsø sammenlignet med Oslo

Etter seks år med studier, strøk 13 av 88 avgangselever på eksamen i medisin ved UiT. Dette utgjør omtrentlig 15 prosent. I Oslo strøk kun 6 av 100 elever.

15 PROSENT STRYK: På avgangseksamen i profesjonsstudiet i medisin ved UiT, strøk 13 av 88 elever i vår. Det er over dobbelt så mange som i Oslo.  Foto: Petter Strøm

nyheter

Rektor ved UiT – Norges Arktiske Unversitet, Anne Husebekk, mener dette kan forklares med to viktige punkter.

– I Tromsø er det færre og større eksamener, noe som gjør vanskelighetsgraden det siste året større enn for eksempel i Oslo. De siste eksamenene rommer pensum fra hele studiet, og elevene våre er veldig slitne når de går opp til eksamen. Det kan ha noe å si i denne sammenhengen. Det andre punktet er at det i Bergen og i Oslo opereres med karakterer fra A til F, hvor F er stryk. I Tromsø må man på den skriftlige eksamen ha over seksti prosent riktig for å bestå.


Roboten Sara er «sommer-vikar» i Samskipnaden

Samskipnad-Sara er en chat-robot som skal gi studenter kundeservice hele døgnet.

 

Den nordnorske kvoten

Ved spørsmål om hvorvidt den nordnorske kvoten kan spille inn på resultatene, kommer Husebekk med et klart svar.

– Det er minimal forskjell i karaktersnittet man trenger for å komme inn på profesjonsstudiet i medisin de ulike stedene. Alle våre studenter er lesehester med svært gode karakterer, så dette er ikke noe jeg tror spiller inn.

UHELDIG: UiT-rektor Anne Husebekk mener strykprosentforskjellene er uheldige. – Ingenting tyder på at våre studenter er svakere faglig, snarere tvert imot.  Foto: Lars Åke Andersen

Husebekk forteller videre at det er gjort undersøkelser som viser at de ferdigutdannede legene fra UiT har mer praksis, er sett på som svært gode og ettertraktede som turnuskandidater.

– Ingenting tyder på at våre studenter er svakere faglig, snarere tvert imot. Vi må derfor spørre oss om vi gjør dette på riktig måte. Det er nesten for galt at så mange hardtarbeidende studenter stryker etter seks år med studier.


UiT-professor mottar Kongens fortjenstmedalje

Får utmerkelsen for sitt forskningsarbeid.

 

Færre i Oslo

Ved UiO avholdes tre deleksamener som avsluttende eksamen, hvor alle må bestås for å bestå avsluttende eksamen – en fire timers digital skriftlig deleksamen, og to praktiske eksamener som er stasjonsbasert.

Tall fra UiO viser at det totalt var 6 av 100 som strøk ved vitnemålsdatotidspunktet i vår. I 2018 strøk kun 5 av 105 elever. Videre informerer UiO at de har et ulikt studieløp og eksamensavvikling enn for eksempel Tromsø, og at det derfor ikke er direkte sammenlignbart.


UiT-forskere vil løse helleristnings-mysteriet:

– Hva var det egentlig som foregikk her?

Etter flere funn av gjenstander fra steinalderen, eldgamle hustufter og helleristninger i samme område, bretter arkeologene ved UiT opp ermene i sommer.

 

Høy kvalitet

Avgangseksamen ved UiT er sammensatt av en skriftlig sekstimers prøve og fire praktiske eksamener. Gjennomsnittlig strykprosent på denne eksamenen i Tromsø er 10–12 prosent. Prodekan ved Helsefak, Terje Steigen, påpeker at grunnen til at noen stryker er at prøven er svært grundig og omfattende.

– Eksamen skal sikre både studentenes og samfunnets interesser, blant annet at kvaliteten på uteksaminerte leger blir ivaretatt. Etter bestått eksamen er studentene titulert leger, med alle de rettigheter og det ansvar det medfører, forklarer Steigen.


UiT-forskernes ferd mot Nordpolen kan bli historisk

Om vær- og isforhold tillater det, kan denne UiT-ekspedisjonen komme seg helt opp til polen.

 

En vurdering av 20 leger

Intern og ekstern sensor vurderer om kandidaten har bestått, er tvilsom eller ikke har bestått muntlig eksamen.

– Dersom vurderingen er tvilsom eller ikke-bestått, tas kandidaten opp til vurdering i utvidet eksamenskommisjonsmøte. Totalt utgjør utvidet eksamenskommisjon opptil 20 leger som vurderer dette sammen. Det tas virkelig hensyn til at det skal være en god grunn til at studentene stryker, sier Steigen, og legger til at avgjørelsen ikke baseres på småfeil.

Videre kan han informere om at det arbeides med en felles nasjonal skriftlig eksamen.

– Den vil komme når den er ferdig utprøvd. Muntlig eksamen må derimot forbli lokal.


Reportasje:

De siste forpakterbarna av gården som nå er botanisk hage: – Vi skeit ikke i rør som byfolk gjorde

Dette er historien om barndomsårene til de siste forpakterne av småbruket Breivik Søndre.

 

Egnethetstesting

I USA har man noen steder startet en egnethetstesting for opptak til profesjonsstudiet i medisin etter bachelornivå for å forsøke å unngå høy strykprosent. Ifølge Steigen har en egnethetsvurdering for opptak til medisinstudiet vært diskutert også i Norge, men ikke kommet i gang.

– De har et annet utdanningssystem i USA, ikke helt sammenlignbart med vårt. Det som er mer aktuelt for oss, er å styrke motivasjonen til studenten ved oppstart av studiet og veilede dem godt, for å redusere frafall fra studiet og for å få gode leger.

iTromsø har kontaktet UiB og NTNU, men ikke mottatt tall grunnet ferieavvikling.