Bøter for mobilbruk bak rattet og manglende bilbelte

Politiet bøtela i alt seks bilførere etter en trafikkontroll på Kvaløysletta.
nyheter

Fem av bilistene som må punte ut til statskassa får bøter for å ha brukt håndholdt mobiltelefon samtidig som de kjørte bilene. Den siste bilføreren får bøter fordi vedkommende ikke hadde på seg sikkerhetsbeltet.