Nå kan du gå tørrskodd opp til Buren

For å ivareta naturen på Buren har Ishavskysten friluftsråd i samråd med Tromsø kommune lagt ut 1,5 tonn med klopper over de mest sårbare myrområdene på vei opp til fjellet.

Gjørmete: Et spleiselag mellom Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune, og med hjelp fra frivilligheten, har resultert i klopper på vei opp mot Buren. Gjørmete myrområder er blitt dekt med treplanker, slik at turgåere slipper å gå rundt. På denne måten ivaretas naturen i turområder bedre, ifølge Ishavsbyen friluftsråd.  Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

nyheter

Buren, over Ersfjorden, har blitt et populært fjell å bestige for tromsøværinger. Fjellet har i mange år vært å finne på lista over «Ti på topp», og er i tillegg et veldig tilgjengelig fjell med sin relativt sentrumsnære plassering. For å unngå at turaktiviteten skal få for store følger for vegetasjon og dyreliv, har Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune gjort tiltak.

– Nå har vi lagt ut 150 meter med klopper, forteller daglig leder i Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Valbjørn Hagelin.

150 meter: Kloppene har totalt sett en lengde på 150 meter. I løpet av juli har alle kloppene blitt satt ut.   Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

 

For ordens skyld er klopper planker over myrer eller vannløp.

Valbjørn Hagelin forteller at gjørmete myrområder gjør at turgåere må gå rundt, og at stien derfor blir bredere.

– Med kloppene slipper folk å gå rundt, og vegetasjonen kan få fred og restaurere seg selv, påpeker hun.

Ansvar for naturen

Lederen for friluftsrådet opplever at de har et viktig ansvar for å sikre et bærekraftig friluftsliv.

– Når vi oppfordrer folk til å være ute, har også vi et ansvar for å tilrettelegge for at naturen tåler besøk. Mye av den arktiske naturen er sårbar, særlig i vår- og sommersesongen, forteller hun.

Vanskelige værforhold: I utfordrende værforhold ble i alt 1,5 tonn materialer transportert opp til myrområdene på Buren.   Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

 

Med kloppene håper hun at man på Buren kan unngå en situasjon slik man ser på Rødtinden.

– På Rødtinden er stien veldig brei og gjørmete, og noe vi vil unngå flere plasser. Ikke for at dette er farlig, men fordi vi ønsker å ta vare på naturen, sier hun.

Ny og bedre skilting

Friluftsrådet skal også sette opp nye skilt på det populære fjellet. Både et toppskilt og et startskilt skal opp, i tillegg til bedre markering underveis på turen. Startskiltet skal blant annet informere om turen, samt vanskelighetsgrad. Buren er vurdert som en «rød tur» – den nest vanskeligste graderingen.

Dugnadsgjeng: Henrik (fra venstre), Trond, Toril, Henry og Margrete er dugnadsgjengen å takke når man tar i bruk kloppene på vei opp mot Buren.   Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

 

Dette skal de også i gang med på Store Blåmann, hvor behovet for god markering er enda viktigere, ifølge Valbjørn Hagelin.

– På Store Blåmann er det nesten årlige redningsaksjoner, og det er ikke uvanlig at folk går feil. Derfor er det veldig viktig med god skilting underveis på turen, forklarer hun, og opplyser om at turen opp til Kvaløyas høyeste fjell har den vanskeligste graderingen – svart.

Materialet til kloppene ble transportert til myrområdene ved hjelp av helikopter.