Strømbrudd på Nord-Tromsøya

Feilen er nå funnet, og ifølge Troms Kraft Nett har de fleste fått strømmen tilbake.
nyheter

NRK Troms melder at Nord-Tromsøya var rammet av et strømbrudd onsdag formiddag.

371 abonnenter skal ha vært berørt, og store deler av universitetet ble rammet.

I en melding på Facebook skriver Troms Kraft Nett at de har funnet en feil på høyspentnettet, og at de jobbet med å omkoble strømmen. De forventet at de fleste berørerte ville ha strømmen tilbake klokken 10.15. For kunder ved Forskningsparken kan det ta noe lenger tid.