Nord-Norge har verdens friskeste bier. Nå trues helsen deres av ny EU-lov

Nordland, Troms og Finnmark har i dag verdens friskeste bier. Norsk birøkterlag frykter imidlertid at en ny EU-lov vil utsette biene for livsfarlige sykdommer.

VERDENS FRISKESTE BIER: Den nordnorske bia er verdens friskeste bie, ifølge Ida Dahl-Hansen, Norges Birøkterlag Troms Fylke. Birøkterne frykter for helsa til den friskeste bia i verden.  Foto: Frank Meissner

nyheter

Mens honningbier, villbier og andre insekter sliter på verdensbasis, er Nord-Norges bier verdens friskeste. Det forteller birøkteren Ida Dahl-Hansen fra Tromsø. Hun er fylkesleder for Troms i Norges Birøkterlag.

– Den friskeste biebestand i verden er her. Nordland, Troms og Finnmark er regnet som sykdomsfrie områder. Alvorlige biesykdommer som må behandles veldig kraftig har vi ikke her nord, forteller Dahl-Hansen.

Biene i nord trues imidlertid av den nye dyrehelseloven som er ute på høring i EU. Den åpner for fri flyt av bier i Europa, noe som kan gi økt smitte av biesykdommer. Norges Birøkterlag har sammen med Nei til EU bedt om møte med landbruksminister Olaug Bollestad for å forhindre at Norge blir påvirket. Loven skal iverksettes våren 2020.


Nasjonal trend til Tromsø

Satser på urbane bier

– Kom nærmere, det er ikke farlig, sier Erling Sanne (8).

 

Brenner bikuber

I 2010 dukket det opp en dødelig biesykdom kalt yngelråte i Aust-Agder. Den spredte seg til Vest-Agder, Hedmark og Telemark. Mattilsynet og Norges Birøkterlag klarte å bekjempe og kontrollere sykdommen. Med støtteordninger fra staten ble det til sammen utbetalt 37 millioner kroner i perioden fra 2010–2016.

– Dersom yngelråte oppdages hos biene må man brenne alle bikubene, bier og utstyr for å forhindre spredning. Og dette er bare konsekvensen for tamme honningbier. Vi vet ennå ikke hvordan det rammer de ville biebestandene og insektene, som er enda viktigere for pollineringen, forteller Dahl-Hansen.

DYRK TROMSØ: Erling Sanne (8) elsker bier. Han er på ingen måte redd, selv om det kravler 10.000 bier overalt. Bak han står Berit Steenstrup, iniativtaker i Dyrk Tromsø. Hun håper på bier i byen til neste år. Hun bidrar til å holde insektene i livet. Foto: Johannes Ytreberg 

Hun tror ikke slike sykdommer vil spre seg til Nord-Norge. Likevel er det alvorlig nok for den nordnorske biebestanden at resten av landet rammes.

– Vi henter mange av våre sykdomsfrie bier fra de få andre sykdomsfrie områdene lenger sør i landet. I Troms har vi mange små aktører med få kuber, noe som gjør oss sårbare. Det er ofte nødvendig med flere kuber for å lage nye. Vi samarbeider om å få en stor aktør her oppe, som vi kan støtte oss til, forteller Dahl-Hansen


Ekspertene puster lettet ut:

Ekspertenes tips: Her finner du årets multer

«Bærprofet» ved Botanisk hage fryktet for multesesongen etter at det kom snø midt i juni. Men nå kan sist helgs solbad ha reddet bærene.

 

Fri flyt

Både i USA og Sør-Europa har honningbiene fått «kolonikollapslidelse», der hele bikuber dør ut. Jon Peder Lindemann, stipendiat ved universitetsmuseet forteller at vi ikke vet hvorfor dette skjer, men at sprøytemidler åpenbart er en del av bildet.

INSEKTENTUSIAST: Her er stipendiat ved Norges Arktiske Universitetsmuseum, Jon Peder Lindemann sammen med et insekt kalt møkkflua. Han forklarer bienes og insektenes nedgang med arealendringer som parkeringsplasser, samt en hel del sprøytemidler.   Foto: Ronald Johansen

– Store bikubeprodusenter tar bikubene på lastebiler og transporterer honningbiene til bønder som har behov for pollinering. Bonden må kanskje betale bikubeeieren mellom 100 og 300 dollar per bikube per sesong for disse tjenestene. EU har jo blitt flinkere til å forby sprøytemidler som man tror kan være skadelig for biene, men enorme biebestander som flyttes rundt gjør at man får mindre kontroll på honningbienes sykdommer, sier Lindemann.

Han forteller at det går like dårlig med villbiene som med alle andre insekter. Grunnene er både sprøytemidler, monokulturer og

arealendringer, som veibygging og parkeringsplasser.


Sykler i hagen har blitt en utfordring for Sherpatrapp-naboen – nå ber hun kommunen ta tak

Katharina Wang har fått nok av at hagen hennes brukes som sykkelparkering og søppeldeponi.

 

Norge markant strengere

LIVSVIKTIG: Leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland forventer at landbruksminister Olaug Bollestad ikke lar norsk regelverk overstyres av den nye dyrehelseloven fra EU som trår i kraft våren 2020. Biene som trues gjør en livsviktig pollinering av maten vår.  Foto: Privat

Leder i Nei til EU, Katharina Kleveland, mener at store birøktere har interesse av å komme til Norge på grunn av røsslyngen. Den lange blomstringen gjør at bikubene kan leve litt lengre enn vanlig.

– Norge kan ikke med åpne øyne importere sykdommer som vi kan unngå. Dette handler om pollineringen av maten vår. Vår fremtid. Jeg forventer at landbruksministeren klarer å stoppe dette, sier Kleveland

Norges Birøkterlag har sett på hvordan sykdommer registreres og bekjempes i EU og i Norge. Norge har per i dag en markant strengere bekjempelse.