Unnlot å svare på hvor mange ledige det er i Tromsø – fikk bot

Statistisk sentralbyrå (SSB) har vedtatt å gi Tromsø kommune tvangsmulkt på 6.900 kroner.

BØTELAGT: Statistisk sentralbyrå har vedtatt å gi Tromsø kommune en tvangsmulkt på 6.900 kroner for å ikke ha overholdt opplysningsplikten. 

nyheter

Årsaken til vedtaket er at Tromsø kommune ikke har overholdt opplysningsplikten, ifølge et brev fra SSB Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner til kommunen, datert 1. august.