Over halvparten søker yrkesfag

På landsbasis har 92 prosent av søkerne til videregående skole fått tilbud.

ØNSKER FLERE MED FAGBREV: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener Norge trenger flere dyktige fagarbeidere.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Dette utgjør mer enn 9 av 10 søkere etter at fylkeskommunene har gjennomført førsteinntaket til videregående opplæring, opplyser Kunnskapsdepartementet i presseskriv.

Blant søkerne har 86 prosent fått tilbud om førsteønsket.

– I år er det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, og det er gode nyheter at yrkesfagene fortsetter å være populære. Det er bra at flere elever nå får innfridd førstevalget sitt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i presseskrivet.


5.908 elever tatt inn på videregående skoler i Troms etter andreinntaket

Hele 93 prosent av søkerne til videregående skoler i Troms kom inn på førstevalget.

 

Yrkesfag utgjør i år 51 prosent av søkerne, noe som tilsvarer 800 flere søkere enn til studieforberedende på Vg1.

– Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag, og har derfor satt i gang flere tiltak. Det er like viktig å ha et fagbrev som å ha en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag, sier Sanner.

Ifølge pressemeldingen har andelen gutter som ønsker seg til helse- og oppvekstfag hatt en sterk økning de siste 10 årene, fra 13 prosent i 2009 til 21 prosent i 2019.


På disse tre UiT-studiene står over 3.000 søkere på venteliste

8.269 personer har søkt om studieplass ved UiT i år, en nedgang fra 8.820 i fjor. Enkelte studier beholder imidlertid sin popularitet.

 

– Helse og omsorgsyrkene trenger både jenter og gutter med kalde hoder og varme hender, så det er positivt at flere gutter nå søker til disse linjene. Jeg håper ungdommene tar valg basert på egne interesser og ønsker, og ikke ut ifra hva samfunnet forventer av dem, sier Sanner i presseskrivet.