Stenger deler av Strandvegen

Mandag og tirsdag stenges Strandvegen mellom Mack og Sentrumstangenten.
nyheter

I forbindelse med byggingen av det nye kollektivfeltet langs veien, må veien stenges for all trafikk. Årsaken er at det må legges en ny overvannsledning over veien.

Oppstart av arbeidet er planlagt å starte mandag klokken 18.00, og er ifølge kommunen forventet ferdigstilt innen klokken 06.00 tirsdag morgen.

Kommunen opplyser at flere bussforbindelser vil påvirkes av arbeidet:

  • L34 vil kjøre inn Sentrumstangenten og ut i Hansjordnesbukta, for så å kjøre inn til busstoppet F4 i Fredrik Langes gate og deretter fortsette i ordinær rute.
  • L33 kjører fra UNN til sentrum, via Stakkevollvegen, deretter kjører den tilbake til Hansjordnesbukta og tar tunnelen til Strandvegen.
  • L37 starter ordinært i sentrum, hvor den kjører sløyfa innom Prostneset, for så å kjøre til Hansjordnesbukta. Derfra kjører den via tunnelen til Sentrumstangenten, før ordinær rute fortsetter.
  • L42 kjører via sentrum, hvor ordinære holdeplasser benyttes, rundt sløyfa ved Prostneset, inn i tunnelen i Hansjordnesbukta og direkte til Giæverbukta.

Holdeplassene som ikke vil være betjent i det aktuelle tidsrommet er Polaria, Nerstranda, Peder Hansens gate og Fiskegata.