Forhandler om Robukta-plan

Torsdag skal Byutvikling, miljø- og transportkomiteen ta stilling til planen om grønnstruktur i Robukta.

  Foto: Illustrasjon: 70 Grader Nord Arkitektur

nyheter

Formålet med planen er å regulere Robukta-eiendommen til friområde for allmennheten. Robukta Lodge, som eies av Total Prosjekt reguleres til utleie, overnatting og parkering.


Ingen Robukta-merknad fra fylkeskommunen

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planene for Robukta.

 

– Dette er gjort for å ivareta nåværende eiers interesse. Det pågår forhandlinger med eier, heter det i kommunens saksfremlegg.


Blir ikke enig om Robukta-pris: Takstsprik på 28 millioner

Verdivurderingene for Robukta som er gjort på oppdrag for Tromsø kommune og Total Prosjekt, varierer fra åtte millioner kroner til 36 millioner kroner. Det viser takstene iTromsø har fått innsyn i.

 

De er uenige om prisen på arealet som omreguleres til friområde.