Legger fram forslag til økonomiplan for 2020-2023:

Varsler stramme budsjetter de neste årene

Onsdag ble administrasjonens forslag til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 lagt fram på rådhuset. Planen utgjør grunnlaget for budsjettet som vil behandles i kommunestyret til høsten.

LEGGER FRAM ØKONOMIPLAN: Onsdag formiddag legger administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram handlings- og økonomiplan for 2020-2023.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

I en pressemelding skriver kommunen:

«Administrasjonssjefen foreslår et budsjett for 2020 med 101,7 millioner i positivt netto driftsresultat.

I forslaget til handlings- og økonomiplan, som onsdag ble lagt frem for politisk behandling, foreslår administrasjonen en gradvis økning av driftsresultatet de neste fire årene.


Høyre vil spare 20 mill. på å si opp hver tiende i sentraladministrasjonen: – De har skjermet seg selv

Slik vil partiet reversere mange av kuttene i helse- og omsorgssektoren.


Samtidig foreslår administrasjonen å sette av 121 millioner kroner til disposisjonsfond i 2020 og gradvis øke fondsavsetningen de neste årene til seks prosent. Denne utviklingen er i tråd med kommunestyrets vedtatte handlingsregler.

– Vi har knust sparegrisen for å berge en økonomi med alt for store driftsutgifter i forhold til inntektene vi har til rådighet. Det er for sårbart. Nå limer vi sparegrisen sammen og begynner å fylle den opp igjen mens vi får driften i balanse. Vi er helt avhengig av å sette av midler til økte pensjonsutgifter, uforutsette utgifter og investeringer de neste årene, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Stramme budsjetter de neste årene

Administrasjonssjefen foreslår også å senke gjeldsgraden for å stabilisere de voksende finanskostnadene, slik at økonomien blir mindre sårbar for eventuelle renteøkninger. Det blir derfor stramme budsjetter i årene som kommer, men likevel rom for en rekke viktige prosjekter.


Kommunen må justere budsjettet for neste år etter statsbudsjettforliket

Tromsø kommune må justere sitt budsjett for neste år med 40 millioner kroner etter statsbudsjettforliket.


– Tromsø er en god kommune å bo i og kommunen skaper gode velferdstjenester for innbyggere i alle livsfaser. En stadig eldre befolkning vil for alvor utfordre oss i årene som kommer, og det gjør at vi er helt avhengige av å få på plass en sunn økonomi for å kunne holde oppe nivået på tjenestene. Det får vi til gjennom forbedring, effektivisering og innovasjon i vår egen oppgaveløsning. Vi vektlegger mange gode tiltak, som folkehelse, forebyggende arbeid, boliger og oppvekst- og helsebygg. I tillegg satser vi på samfunnssikkerhet, gode klima- og miljøtiltak og tilrettelegging for verdiskaping i Tromsø-regionen, sier Steinveg.»