Nye krav til studenter: Må fullføre graden for å få fullt stipend

Fra høsten 2019 er det nye regler: Nå må studentene fullføre bachelor- eller mastergrad for å få full omgjøring til stipend.

NYE REGLER FOR STUDIELÅN: Fra og med høsten 2019 vil kun studenter som fullfører en grad få full omgjøring av lån til stipend. FOTO: Frank May / NTB scanpix 

nyheter

Tidligere har 40 prosent av basisstøtten fra Statens lånekasse blitt omgjort til stipend for dem som er innenfor regelverket for inntekt og bosted. Med de nye reglene vil studenter som består eksamen kun få omgjort 25 prosent av lånet, mens de resterende 15 prosent kun vil omgjøres for dem som faktisk fullfører graden på bachelor- eller masternivå.

Nestleder i Studentparlamentet ved UiT, Haakon Kyrkjebø Nybø, stiller seg kritisk til de nye reglene.

– Regjeringen mener dette vil øke motivasjonen til studenter for å fullføre studiene. Hovedsakelig støtter jeg intensjonen, men jeg mener det blir feil å true med straff. Det burde heller gis en god grunn til å fortsette, sier Nybø.


Student kjøpte bolig for 2,3 millioner i Tromsdalen. Men da han skulle selge leiligheten, fant han ut at den var ulovlig

– Han har egentlig kjøpt noe som ikke har en verdi, sier advokaten til studenten som neste uke møter den tidligere boligeieren i retten.

 

Halvparten fullfører

Ifølge Statistisk sentralbyrå fullfører kun halvparten av bachelorstudenter studiene på normert tid.

– Mitt inntrykk er at de fleste har som intensjon å fullføre graden de har begynt på. Det er ulike grunner for at noen hopper av studieløpet, og de nye reglene straffer derfor de som allerede kanskje befinner seg i en kinkig situasjon.

Han er usikker på om de nye reglene vil oppnå ønsket effekt.

– Det er vanskelig å anslå om dette vil føre til at flere fullfører studiene sine. Kanskje vil noen tenke seg om flere ganger før de velger studieløp, og kanskje kan noen også blir skremt fra å begynne. Derfor mener jeg at de nye reglene er uheldige.


Føler seg ekskludert fra studiene etter innføring av p-avgift på handikapp-plassene. Nå snur UiT

Jusstudent og rullestolbruker Mathias Halvorsen (21) må kjøres til UiT for å følge forelesningene og delta i studentmiljøet. Han reagerer sterkt på innføringen av parkeringsavgift også for HC-plasser. Universitetet hevder det skyldes en glipp.


– FEIL Å TRUE MED STRAFF: Nest­le­der for Stu­dent­par­la­men­tet ved UiT, er kri­tisk til de nye reg­le­ne for stu­die­lån. – Jeg støt­ter re­gje­rin­gens in­ten­sjon, men jeg me­ner det blir feil å true med straff, sier han. FOTO: Stu­dent­par­la­men­tet UiT 

 

Spredte meninger

Studentparlamentet er tverrpolitisk sammensatt, og ifølge Nybø er det derfor spredte meninger om de nye reglene i utvalget.

– Vår felles intensjon er uansett at vi vil styrke stipendordningen slik at alle har råd og mulighet til å komme seg gjennom studiene. Det er veldig store prisforskjeller i de ulike studiebyene. En student i Tromsø vil for eksempel slite mer økonomisk enn en som studerer i distriktene. Dette er noe som absolutt kan forbedres.

Nybø har til nå ikke opplevd direkte reaksjoner fra studentene ved UiT.

– Det er ikke sikkert at alle har fått dette med seg, og kanskje noen tenker at dette ikke angår dem eller at det ligger langt fram i tid.


Over dobbelt så mange stryker på avgangseksamen i medisin i Tromsø sammenlignet med Oslo

Etter seks år med studier, strøk 13 av 88 avgangselever på eksamen i medisin ved UiT. Dette utgjør omtrentlig 15 prosent. I Oslo strøk kun 6 av 100 elever.

 

Store protester

I forrige uke skrev VG at de nye reglene for studielån har blitt møtt med store protester fra studenter og studentorganisasjoner. Et opprop fra Norsk studentorganisasjon (NSO) mot regjeringens forslag fikk over 20.000 underskrifter og tilslutning fra nærmere 30 organisasjoner. Likevel ble reglene innført.

– Lederen fra NSO har gått kraftig ut med kritikk til ministrene både i finans og kunnskap og utdanning, og det med rette. Jeg har tatt på meg vervet fordi jeg mener at studentenes stemme er utrolig viktig. Det er derfor skuffende at vi ikke blir hørt i en slik sak, avslutter Nybø.