Kontrollerte 112 bilførere i forbindelse med skolestart

Politiet har vært ute i morgentimene.

Illustrasjosnbilde.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

nyheter

Tirsdag formiddag er det skolestart for byens barneskoler, og UP har hatt patruljer ute ved Prestvannet, Solneset og Reinen skole i morgentimene.

Totalt ble 112 bilførere kontrollert og kun ett forenklet forelegg ble utstedt i kontrollene. Dette for bruk av håndholdt mobiltelefon.

Noe senere på formiddagen ble en bilfører ilagt forenklet forelegg for kjøring mot rødt lys ved Kongsbakken vgs og Gyllenborg skole, mens to bilister ble ilagt forenklet forelegg for høy hastighet ved Ekrehagen skole.

Høyeste målte hastighet var 43 km/t i 30-sone.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø