Per-Willy Amundsen (Frp): Ber et samlet Nord-Norge kjempe for gjennomslag for Nord-Norgebanen

Både SV, Frp og Senterpartiet maner til samlet kamp for Nord-Norgebanen. Men de er ikke enige om hvor pengene skal komme fra.

FOR JERNBANE: – Nord-Norge er i ferd med å bli en av de viktigste økonomiske motorene for dette landet, og jernbane må være en del av det, sa Per-Willy Amundsen (Frp).  Foto: Martin Lægland

nyheter

– Det er tid for oss å samle oss på kryss av alle politiske parti, fra SV til Frp, Høyre, Senterpartiet og alle. Sørge for at vi får bygget vår landsdel og Nord-Norgebanen, sa stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen under NRKs folkemøte på studenthuset Driv i Tromsø.


Amundsen ønsker at regjeringa stopper byvekstavtale til Tromsø – og stiller seg bak partiets bom-avtale

Per-Willy Amundsen krevde ny, bompengefri E8 til Tromsø for å støtte videre regjeringsdeltakelse. Nå gir han sitt godkjentstempel til avtalen som skal berge regjeringssamarbeidet.

 

Da det ble påpekt at det er Frp som sitter med samferdselsministeren i regjering, svarte han.

– Frp sentralt har ikke besluttet det foreløpig. Vi jobber for å få igjennom det. Det er den jobben vi alle må gjøre nå. Nord-Norge er i ferd med å bli en av de viktigste økonomiske motorene for dette landet, og jernbane må være en del av det.

Dette ble godt tatt imot av SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som sa at han «ikke klarte å komme over» Frp-erens tydelige argumentasjon for jernbane.

– Dette er faktisk spørsmål om makt. Hvis vi skal vinne dette her, både som landsdel og som et viktig steg for nasjonen, da må vi faktisk gå sammen – gjerne i spesielle allianser som mellom Per-Willy Amundsen og SV her, fulgte han opp.

Nord-Norgebanen er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet. Flere har tatt til orde for at det må gjennomføres en grundigere såkalt konseptutvalgutredning (KVU), men regjeringen har ikke gått inn for dette enda.

– Prioriteringer

Så langt er det bare SV som har programfestet at de vil ha en jernbane i Nord-Norge. Men flere partier har tatt til orde for å gå videre med grundigere utredninger.

I Tromsø har også Frp gjort en helomvending, og går inn for Nord-Norgebanen. Det har de fått et enstemmig Frp-fylkesstyre i Troms og Finnmark med seg på, meldte iTromsø i begynnelsen av august.

– Men det er ikke på grunn av klima. For mitt vedkommende handler det om økonomisk vekst i nord, og å få de farlige dødsfellene av utenlandske trailere av norske veier, sa Amundsen.

Under debatten på folkemøtet sa også senterpartiets Sandra Borch at hun har tro på at det om kort tid vil bli et vedtak om en KVU, hvis Høyre og Frp jobber for å få gjennomslag i sine partier.

Høyre-stortingsrepresentant Kent Gudmundsen for Troms understreket at regjeringen ikke har tatt endelig stilling til Nord-Norgebanen ennå, og minnet samtidig om at det var regjeringen som bestilte den nylige utredningen fra jernbanedirektoratet - og at de har tredoblet samferdselsinvesteringene i Nord.

Han sa også at en Nord-Norgebane vil innebære prioriteringer.

– Alle har de samme økonomiske rammene å forholde seg til, selv om noen vil ha mer bompenger enn andre, sa han, og nevnte kortbanenettet havner, gode veier som nullutslippsbiler kan kjøre på, blant tingene samferdselsbudsjettet skal gå til.


Valg 2019:

Nå skal ordførerkandidatene stilles til veggs i stor debatt

Klokken 18 tirsdag kveld barker samtlige ordførerkandidater i Tromsø sammen i valgkampens første store politiske debatt.

 

– Må flytte penger nordover

Gudmundsen viser til at SV fremmet forslag om å stanse eller nedskalere alle motorveiprosjekter inn mot de store byene, noe SV mener de kan spare minst 450 milliarder kroner frem mot 2050, og trakk frem at flere av motorveiene regjeringen vil satse på er i Nord-Norge.

– Brorparten av de store motorveisatsingene til regjeringen er på østlandet. Vi ønsker å inn på en mer normal satsing, svarte Fylkesnes.

Han har overfor VG pekt på å flytte penger fra motorveiplaner til bane, og å skattelegge spesielt lange flyturer utenlands.

På spørsmål fra salen om Senterpartiet er villige til å prioritere jernbane foran vei, svarer Sandra Borch klart avvisende.

– Sp ønsker å prioritere begge deler. Poenget mitt er at nå må vi tørre å flytte mer penger nordover. Vi må tørre å ikke bare satse på sykkelstier og kollektivtransport i Oslo. Flere av de pengene må flyttes nordover.

Amundsen blir provosert av problemstillingen om hvorvidt jernbane skal prioriteres foran vei.

– Hvor kommer denne logikken fra? At vi må gjøre det på bekostning av vei? I Sør-Norge bygger de både vei og jernbane samtidig, sa han.