Kaller inn til møte om jernbaneplan neste uke

Utredning av ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen) står på dagsordenene når fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) inviterer alle Troms-kommunene til et regionalt høringsmøte.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.  Foto: Kjetil Vik

nyheter

Møtet som finner sted i Tromsø 30. august på fylkeshuset.

Bakgrunnen er Jernbanedirektoratets utredning med oppdaterte kostnadsoverslag og samfunnsøkonomiske analyse for Nord-Norgebanen.


Fylkesråd: – Nå er det Nord-Norges tur å få et samferdselsløft

Ifølge fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, vil dagens kostnadsmodeller aldri gi jernbane til Nord-Norge. Derfor krever han en endring.

 

Fristen for høringsinnspill til direktoratet er 1. oktober.