Bofellesskap blir seks mill. kr dyrere

Kostnadsbudsjettet for bofellesskapet i Fergeveien i Tromsdalen sprekker, og regningen vil bli på til sammen 81 millioner kroner.

BLIR DYRERE: Det planlagte Fergeveien bofellesskap blir seks millioner kroner dyrere. 

nyheter

Fergeveien bofellesskap skal – når det står ferdig senere i år – være hjem for åtte utviklingshemmede. I tillegg skal det bygges en personalbase i tilknytning til bofellesskapet.

75 millioner kroner ikke nok

Det opprinnelige budsjettet for byggingen var satt til 75 millioner kroner.


Her vil de bygge omsorgsboliger

Kommunen vil trolig vedta reguleringsplan for åtte omsorgsboliger i Fergeveien.

 

Når anbudsrunden nå er avsluttet viser det seg at dette estimatet ikke holdt, og at kommunen er nødt til å spytte inn ytterligere seks millioner kroner.

For å finansiere fordyringen foreslår administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at ramma for prosjektet økes til 81 millioner kroner, og at kommunen tar opp 4,5 millioner kroner i ekstra lån.


Gir sitt «ja» til omsorgsboliger

Byggesakssjefen godkjenner kommunens planer.

 

Skal til formannskapet

Formannskapet skal behandle saken tirsdag i neste uke.