Bompengefri E8 i Ramfjorden

Erna Solberg og Høyres skisse for en bompengeavtale har flere konsekvenser for Tromsø.

VESTRE ALTERNATIV: Dersom regjeringspartiene blir enige om et bompengeforlik vil ny E8 gjennom Ramfjorden bli lagt på vestsiden av fjorden. Ill: Statens vegvesen 

nyheter

• I skissen slås det fast at ny innfartsvei til Tromsø i Ramfjord skal gå på en bru mellom Hanslarsanes og Leirbakken, dvs. det vestre veialternativet. Dessuten skal den nye innfarten være helt bompengefri.

– Det betyr veldig mye for tromsøværingene, sa Solberg på pressekonferansen fredag kveld.

• Det skal også gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning av transportbehovene i Nord-Norge – og en av tingene som skal inngå der er muligheten for en jernbane mellom Fauske og Tromsø.

• Det vil ikke bli gjennomført nye forhandlinger om byvekstavtaler før Stortinget er enig om en ny nullvekstavtale for biltrafikken. Dette kan i verste fall ta flere år, mener kritikerne.

• I nye «bypakker» skal den kommunale egenandelen være på 20 prosent av kostnadene. Dette kan ikke finansieres med bompenger

• Belønningsordningene for kollektivtrafikken videreføres i Tromsø p 2019-nivå.