Valgkronikk

Slik skal Frp bygge veier i Tromsø

ORDFØRERKANDIDAT: Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp).Arkivfoto: Martin Lægland 

Fakta
  • Navn: Bjørn-Gunnar Jørgensen
  • Alder: 35 år
  • Sivilstatus: Enslig
  • Yrke/utdanning: Direktør i LY Forsikring
  • Bosted: Tromsdalen
  • Transportmiddel til jobb: Bil
nyheter

Bare Frp stemte mot da kommunestyret i 2017 vedtok å innføre bompenger i Tromsø. Vi går nå til valg på å stoppe bompengene. Tromsø trenger ny styring, men vi kommer aldri til å stemme for en ordfører som går for bompenger.

Alle de andre partiene i kommunestyret ønsker bompenger eller GPS for å finansiere en enorm bymiljøpakke til 8 milliarder. Det er Frp helt uenig i. Belastningen på folk blir altfor stor. Og hvorfor skal bilistene betale for en pakke hvor 55 prosent av tiltakene ikke er vei, og hvor det viktigste prosjektet – Kvaløyforbindelsen – kommer først etter at bilistene har betalt bompenger i 20 år?

Det er fullt mulig å bygge veier uten bompenger. Det er bare å se til Sverige. Problemet er at mange politikere her i Tromsø vil ha bompenger kun for å hindre folk i å bruke bilen, ikke for å bygge veier.

I Tromsø kan vi bygge veier gjennom en videreføring av drivstoffavgiften. Vi vet at markedet sørger for at drivstoffet i Tromsø ikke blir dyrere enn i omkringliggende kommuner. Med normal prisstigning vil en videreføring av drivstoffavgiften gi oss inntekter på om lag 1 milliard over 20 år. De siste signalene fra regjeringen er at staten fremover kan bidra med 70 prosent medfinansiering. Dette vil utgjøre om lag 2,3 milliarder. Totalt kan vi dermed bygge veier for 3,3 milliarder kroner i Tromsø de neste årene, helt uten bompenger.

I stedet for en enorm byvekstavtale vil vi ha en mye mindre veipakke:

• Kvaløyforbindelsen må bygges snarest. Bru ved siden av dagens bru er tøv. Forbindelsen bør gå i tunnel fra området ved Holt og til Håkøya. Det vil løse mange av problemene i Giæverbukta, slik at de fleste tiltakene der kan strykes.

• Øke asfalteringen og oppgradere det kommunale veinettet.

• Trafikksikre skoleveier for våre barn, med skikkelige gangfelt og belysning.

• Ny vei mellom Gimle og Håndverkervegen, som vil avlaste trafikksituasjonen i området.

• Innfartsparkering ved Tromsøsvingen og på Skjelnan. Det samme gjelder nytt knutepunkt i Kroken, som er bra for både bilister og trygg skolevei.

I tillegg må vi begynne å gjøre de enkle tingene, som å koste veiene tidligere om våren. Få veimerking tidligere på plass. Nå om høsten må gatelysene skrus på når det blir mørkt om kveldene. Vi må også ta i bruk de veiene vi allerede har og åpne opp for normal ferdsel. Det blir unødig kø og bilkjøring når for eksempel krysset rett ned av Kongeparken kun er lovlig for buss. En rekke veier rundt universitet og sykehuset må åpnes. Det samme med busslusen sør for Pyramiden og utkjøring bak Jekta til Tverrforbindelsen. Her må mange kjøre store omveier. Dette er bare noen få eksempler.

Regjeringen har de siste 4 årene bidratt med 265 millioner gjennom belønningsordningen til satsing på kollektiv, gang og sykkel i Tromsø. Dette må videreføres også i neste periode.

Vi trenger ingen svulstig byvekstavtale til 8 milliarder, og vi trenger slett ikke bompenger.