Debatt

Regjeringas svik mot Tromsø

MENER REGJERNINGEN SVIKTER: Jens Ingvald Olsen mener at regjeringens bompengeforlik er til stor skade for Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I mars vedtok kommunestyret i Tromsø å gå i gang med det svært påkrevde arbeidet med å sikre trygge skoleveier. I prosjektet Tenk Tromsø – byvekstavtalen – er det beregnet 20 millioner i året til dette svært viktige arbeidet for barna i Tromsø, 300 millioner kroner over 15 år. Arbeidet har allerede starta. Finansieringa i påvente av byvekstavtale blir gjort med penger fra kollektivsatsinga på Stakkevollvegen, som av ulike grunner har blitt utsatt.

Men så, fredag kveld ga en samlet regjering Solberg beskjed om at nei, byvekstavtale i Tromsø kan vi bare glemme. Høyre, Venstre, KrF og Frp stanser både skolevegsikringa og kollektivsatsinga i Tromsø!

Den økonomiske tyngdekrafta har tvunget regjeringa til å gå bort fra det håpløse E8-prosjektet på østsida Ramfjord som er fire km lengre enn vei på vestsida. Siden regjeringa sier at det ikke blir bompenger på vestsida jubler Frp. Plutselig er ikke Frp redd for at brua over Ramfjorden skal synke i havet. Hvilken magisk kraft er det ikke når man slipper bompenger!

Men ikke en eneste ny krone kommer fra Regjeringa til samferdselstiltak i Tromsø. Bompengefritaket på E8 blir finansiert av statens planlagte bidrag til byvekstavtalen, som nå bokstavelig talt er skjøvet ut i det blå. 620 millioner kroner er satt av i nåværende nasjonale transportplan (NTP) som statens bidrag til tunnelen under Tverrforbindelsen mellom Breivika og Giæverbukta.

Når også kravet til «eventuelle fremtidige bypakker», som Erna Solberg har formulert det i regjeringsavtalen, er 20 prosent kommunal andel, sier det seg sjøl at større utbygginger av bilveier, kollektivløsninger, trafikksikkerhetstiltak og transportveier for gående og syklende, ikke lar seg gjøre. Tromsø Høyre, som med brask og bram for få dager siden lanserte sin «blå bypakke» med tunnel til Håkøya, har virkelig fått noe å forklare for befolkninga i Tromsø. At Venstre jubler for regjeringsavtalen er vel bare mulig å forstå for de få gjenværende Venstre-folkene.

Men hva sier NHO og transportnæringa i Tromsø? Nylig stanset Tromsø brann og redning all tungtransport i Sentrumstangenten/Breivikatunnelen i rushtida på grunn av mangelfull brannsikring. Om få måneder er det fylkeskommunen som har det hele og fulle ansvaret for tunnelen, en fylkeskommune som ikke akkurat flommer over av samferdselsmidler, for å si det mildt.

I Tenk Tromsø var det satt av cirka 3,5 milliarder til rene bilveiprosjekt. Dette blir nå ikke gjennomført, hilsen de påstått næringslivsvennlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF!

Solbergregjeringas svik mot barna i Tromsø, mot næringslivet, og mot befolkninga som helhet er historisk og tragisk.