Naboene misfornøyd med Alfheim-planene

Det reageres på at naboer, bydelsråd eller velforeninger ikke har vært involvert i prosessen.

SKISSE: Slik ser planene ut for en ny bydel ved Alfheim stadion i Tromsø med fire nye bygg: Ett ved hver av kortsidene rundt selve fotballbanen, og to ute på dagens grusbane/parkeringsplass utenfor arenaen. Illustrasjon: 70 grader Nord Arkitektur 

nyheter

– Som naboer og foreldre til barn og ungdom synes vi at prosessen har vært preget av dårlige svar og minimalt med medvirkning. Et naboskapsmøte der man får se hvor mange boliger forslagsstiller ønsker, uten å komme med noen reelle alternativer, er ikke en prosess, skriver flere naboer i en samlet merknad til Tromsø Bolig AS' utbyggingsplaner for Alfheim stadion.


Debatt:

Utbyggingen ved Alfheim stadion

Rolf Egil Haugerud er skeptisk til den planlagte utbyggingen ved Alfheim stadion


Planen er blant annet å bygge 205 leiligheter og 88 studentboliger, hvor høyeste bygg er ni etasjer.

– En politisk prinsippsak som det vises til er ikke en medvirkningsprosess og kan på ingen måte erstatte en konsekvensutredning, skriver en nabo i merknadene til Tromsø Boligs utbyggingsplaner på Alfheim stadion.


Vil ha konsekvensutredning om Alfheim-boliger

Naboer til Alfheim stadion etterlyser konsekvensutredning i forbindelse med utbyggingsplanene.


– Vi som bor i området ønsker på ingen måte en så tett og massiv utbygging som det planen legger opp til, heter det.


Planen for kjempeutbyggingen rundt Alfheim ligger ute til høring

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanen for den nye bydelen på Alfheim stadion er i slutten av august.


Etterlyser dialog

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd mener i sine merknader til planforslaget for Alfheim stadion ikke er et resultat av dialog med naboer, bydelsråd og velforeninger.

– Hadde man for eksempel gått i dialog med barn og unge, ville man funnet ut hva området hadde behov for, et mini-Charlottenlund i et så bynært strøk hadde harmonert med etterspørselen og ikke minst med hva giver av eiendommen i sin tid satte som betingelser da skjøte ble signert, skriver de.

Idrettsrådet bekymret

– Tromsø Idrettsråd ser positivt på at byen vokser og utvikles. Det vi imidlertid ser på med svært bekymrede øyne, er områder som tidligere har vært regulert til idrett og friluftsliv, nå blir omregulert og tatt i bruk til andre formål uten at «erstatningstomter» er avklart.

Det skriver Tromsø Idrettsråd i sine merknader til reguleringsplanen for Alfheim stadion hvor Tromsø Bolig har planer om å bygge 205 leiligheter, 88 studentboliger, næringsareal, parkering og lekeareal.