Færre bruker belte i buss – Vegvesenet varsler nye kontroller

I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen, oppga i fjor 73 prosent at de bruker belte i buss. I år svarte 69 prosent det samme.

SKAL UTFØRE KONTROLLER: Vegvesenet gjennomførte i fjor høst og i vår en rekke busskontroller over hele landet. Nå starter de på nytt opp kontrollvirksomheten. Foto: Statens vegvesen 

nyheter

Nedgangen i beltebruken bekymrer avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs  i Statens vegvesen. Hun varsler nå nye beltekontroller over hele landet.

- I vår sjekket vi over 13.000 busspassasjerer. Nå er vi på veien igjen, og håper ikke å måtte skrive ut et eneste gebyr. Med beltet festet har du marginene på din side, både for deg selv og ikke minst de du reiser sammen med. En kropp i fart kan få enorm kraft, hun.


 

I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser spørreundersøkelsen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk.  

-Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser. Det er på høy tid å ta de gode beltevanene vi har i bilen, med inn i bussen, sier Lutnæs.


Beltebruken i buss går ned:

Nå blir det flere beltekontroller

Ni av ti vet at det er påbudt å bruke belte i buss, men likevel går beltebruken ned. Derfor skal Statens vegvesen gjennomføre beltekontroller i busser over hele landet.

 

Årsakene til den lave bruken er sammensatte, ifølge avdelingsdirektøren. For en del handler det om gammel vane og behov for påminnelser. For de yngste kan det i stor grad handle om sosiale normer. En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.

– Men beltebruk er ikke bare en privatsak – særlig ikke i bussen. Det er få ulykker med buss, men det skjer og det vil skje igjen. En rekke rapporter fra Statens Havarikommisjon for transport har vist at nettopp det å bli kastet ut av setet, kan øke skadeomfanget betraktelig, sier Lutnæs, og fortsetter:

– Når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Beltet er en enkel konstruksjon som har reddet mange liv. Så pass på vennene dine - fest deg selv og de du er glad i.


Skrev ut flere bøter til busspassasjerer

Kontrollerte også sjåfører.

 

Kontrollvirksomheten har planlagt oppstart 2. september. Gebyret for å ikke bruke belte er 1.500 kroner.

Det er påbudt å bruke belte i busser der hvor det er montert. Unntaket er bybusser.