Naturvernforbundet fraråder alpinutbygging i Håkøybotn

Naturvernforbundet i Tromsø fraråder den foreslåtte utbyggingen av Finnheia alpinlandsby og ber om at den foreslåtte utbyggingen avslås.

HYTTELANDSBY: Det er området med rød ring som utgjør Finnheia alpinlandsby. Planforslaget dreier seg om 620 mål med hytter og hotell. Illustrasjon: Arctic Center 

nyheter

Det går fram av merknadene forbundet har til reguleringsplanen for Finnheia.


Sametinget reagerer på hytteplanene til Arctic Center

– Innebærer en betydelig opptrapping av konflikten

Sametinget reagerer på at byggingen av Finnheia alpinlandsby fremstilles som nødvendig for å kunne finansiere alpinanlegget til Arctic Center. – Uten hyttefelt blir det ikke noe Arctic Center, sier utbygger.


Naturvernforbundet mener området som i dag blir brukt til utøvelse av friluftsliv, ikke lenger vil være tilgjengelig med en utbygging. De mener de også vil gå utover reindriften, som vil merke en «betydelig forstyrrelse fra hyttebruk året rundt».


Debatt:

Ordførerkandidaten deres planlegger å bygge oppå tuftene til en av Nord-Norges største og best bevarte samiske landsby

Gunnar Wilhelmsen har nok et hjerte for Tromsø, men ikke for distriktet som omgir det.