Bekymret for utbyggingen av flyplassen

Både Tromsø kommunes flyplassutvalg og Troms fylkeskomme er bekymret for tempoet i utbyggingen ved Tromsø lufthavn Langnes.

ALTERNATIV: Dette er en av tre ulike skisser til den planlagte utbyggingen av Tromsø lufthavn. Denne viser utbygging på sørsiden av flyplassen. Illustrasjon: Archus arkitekter 

nyheter

I 2017 ble det kjent av Avinor blar opp nesten 500 millioner kroner for ombygging og utvidelse av Tromsø lufthavn. Flyplassen får utvidet arealet med mellom 5.000 og 5.500 kvadratmeter. Planen da var å starte byggingen i 2019.


Vil starte utvidelsen av flyplassen i 2019

Budsjettrammen er på en halv milliard kroner.


– Litt vel optimistiske

I oktober i fjor behandlet fylkesrådet en bekymringsmelding fra Troms fylkeskommune som den gang var bekymret for at Tromsø lufthavn ikke er dimensjonert for å takle passasjerveksten fremover til tross for flyplassutvidelsen. De uttrykte bekymring for at sluttåret for den besluttede kapasitetsutvidelsen ble skjøvet mot 2022.

–Det er mulig vi var vel optimistiske da vi for et år siden håpet flyplassutvidelsen ville være ferdig i 2021, men det er feil å hevde at det blir utsettelse, uttalte Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen i oktober.


Tilbakeviser utsatt ferdigstillelse av Tromsø lufthavn

– Ingenting er utsatt, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen i en kommentar til fylkesrådets høringsuttalelse om at sluttåret for flyplassutvidelsen skyves på mot 2022.


Bekymret for fremdriften

I et brev til Avinor datert 29. august i år, uttrykker varaordfører Jarle Aarbakke (Ap), leder i flyplassutvalget for Tromsø Lufthavn og fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), at de er bekymret for fremdriften i utvidelsen.


Rambøll skal lede prosjektarbeidet for den nye terminalen på flyplassen

Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture er valgt som rådgivere i prosjekteringsarbeidet.


vil ha fortgang: Jarle Aarbakk leder flyplassutvalget for Tromsø Lufthavn og ber om fortgang i planene om utvidelse. foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Fremdriften i prosjektet gjør oss imidlertid bekymret og vi etterspør sterkere åpenhet rundt Avinors arbeid på Langnes. Vi opplever at det er et sterkt nasjonalt trykk fra Avinor rundt eksempelvis Gardermoen og Bodø. Vi etterlyser et tilsvarende engasjement for utbyggingen i Tromsø.

– Det vil alltid være fokus på økonomi i større investeringsprosjekter, men fokus på økonomi på TOS må ikke bli annerledes enn det er for utbyggingen på OSL og BOO.


Avinor skal kutte opptil 600 millioner kroner. Lufthavnsjefen avviser krisestemning i Tromsø

Selskapet skal møtes i mai for å legge strategien for de neste årene.


De påpeker at det er presentert en fremdrift med ferdigstillelse av terminalen i mars 2021, og viser til at det foreligger en plan om investeringsvedtak av terminalutvidelsen i konsernstyret i 2019.

De ber om et møte med toppledelsen i Avinor i aller nærmeste fremtid.