Ny valgmåling: SV er større enn Høyre i Tromsø

Seks dager før valget, ligger det an til kamp mellom Ap og SV om ordførerkjedet.

LIGGER AN TIL KOALISJON: Barbara Vögele (MDG, fra venstre), Sps Marlene Bråthen, SVs Pål Julius Skogholt, Bendik Hugstmyr Woie i Rødt og Gunnar Wilhelmsen (Ap) er alle fornøyde med at venstresiden kommer sterkest ut av tirsdagens måling. Enkelte har imidlertid større grunn til å smile enn andre. 

nyheter

En fersk meningsmåling utført av Respons Analyse på vegne av iTromsø og VG, viser at SV nå er større enn Høyre i Tromsø kommune.

I mars svarte 21,8 av de spurte at de ville stemme på det konservative partiet, mens kun 16,3 svarte det samme i juni. Nå, med knappe seks dager igjen til valget, går de tilbake ytterligere 0,9 prosentpoeng, til 15,4 prosent.


Valgforsker: – Ordførerdrømmen til SV er høyst reell

– «All time low» for Ap, sier valgforsker ved UiT, Jonas Stein.


Saken fortsetter etter grafikken.

– En fattig trøst

– At noen gjør det dårligere enn oss er en fattig trøst. Vi vil jo minst gjøre det like godt som ved forrige valg, hvor vi landet på 20,3 prosent av stemmene. Likevel viser tallene at det er fryktelig jevnt. Min opplevelse er at svært mange er positive til oss og sakene våre, det være seg alt fra eiendomsskatt til fritt brukervalg og byvekstavtale med håkøyforbindelse. Vi får mange positive tilbakemeldinger, og skal stå på til det siste for å få gjennomslag for politikken vår. Dette er et utrolig viktig valg, sier ordførerkandidat Hans Petter Kvaal i Høyre.

– Hvorfor har dere falt såpass?

– Det er ikke godt å si, men byvekstavtalen har nok vært vanskelig for mange. Det har vi nok tapt en del velgere på, svarer han.


Kommentar:

Et politisk jordskjelv som bør merkes helt sør i landet

Opp fra Tromsø Arbeiderpartis ruiner stiger nå SV.


Klimasaken

Samtidig som Høyre faller, bykser SV fram på målingene: I juni lå de på 12,9 prosent, mens de nå ligger på 16,1 prosent.

– Dette er utrolig hyggelig, sier SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt.

– Jeg er glad for at folk i Tromsø er enige med SV i at fellesskapet skal løse de viktigste oppgavene og at miljø og klima må tas på alvor.

Ifølge Skogholt vokser SV fordi klimasaken er blitt stadig viktigere:

– Vi har snakket om den saken lenge og derfor tror jeg vi har stor troverdighet nå, sier han.

Skogholt har lansert seg selv som kommunens neste ordfører og har fått støtte fra Rødt. Han mener det ikke er en naturlov at Ap skal ha ordføreren, men at dette må forhandles om etter valget.

– Hvor viktig er ordførerkjedet for SV?

– Posisjoner betyr noe når man skal sette dagsorden og gjennomføre sin politikk, så det er klart at det er viktig, svarer han.


Fylkesnes (SV) vil knabbe ordførerkjedet fra Ap:

– Pål Julius bør bli ordfører

Partiet lanserer Pål Julius som «venstresidens ordførerkandidat»


Ap-Gunnar: – For dårlig

I spørreundersøkelsen er totalt 601 personer intervjuet. Det gir en feilmargin på mellom 2,5 og 4 prosentpoeng.

De største partiene har de største feilmarginene. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» og «Stemte du ved stortingsvalget i 2017? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

Fremgangen til SV skjer på bekostning av Arbeiderpartiet og Rødt. Ap stuper fra 20,1 prosent i juni til 16,9 prosent i den siste målingen.

– Det er for dårlig, men vi føler at det er god stemning og vi skal jobbe godt de siste dagene, sier ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen.

Han er imidlertid fornøyd med at venstresiden står sterkt og ligger an til å få flertall.

– Jeg prater godt med både MDG og Sp, sier Wilhelmsen.

– Hvis SV blir større enn Ap, får de da ordførerkjedet?

– Alle forhandlinger får vente til etter valget, men Ap går til valg for å få ordføreren.

KAMPEN OM KJEDET: SV og Ap ligger begge på rundt 16 prosent i siste måling og dermed kjemper Pål Julius Skogholt (til venstre) mot Gunnar Wilhelmsen (Ap) i kampen om ordførerkjedet.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Rødt: – Håper vi kan gjøre det enda litt bedre

Rødt har siden sommeren gått ned fra 8,4 til 6,8 prosent. Topplistekandidat Bendik Hugstmyr Woie er greit fornøyd med tallene:

– Jeg håper vi kan gjøre det enda litt bedre, men dette vil være et greit valg for Rødt i Tromsø, sier Woie.

Han fastholder at Rødt ønsker Skogholt som ordfører, men understreker at maktbalansen vil flytte seg nærmere sentrum hvis også Sp blir en del av posisjonen.

– Det er velgerne som avgjør utfallet så vi får bare vente og se, sier han.


Rødt peker på SVs Pål Julius Skogholt som ny ordfører

Rødt gir avkall på kampen om ordførerkjedet, og mener SVs ordførerkandidat bør lede et nytt samarbeid på venstresiden.


To sterke partier i sentrum

Det ligger altså i dag an til et knapt flertall for SV, Ap, MDG og Rødt, med totalt 22 av 43 mandater i kommunestyret. Ut fra målingen, er det Ap som i dag har det siste mandatet, men gitt feilmarginene kan det raskt havne hos Senterpartiet, som på målingen er nærmest til å ta det.

På målingen går MDG kraftig fram, fra 6,6 prosent i juni til 9,5 prosent nå. Listetopp Barbara Vögele tror det skyldes at klimasaken er satt på dagsorden.

– Klimasaken er nå overalt og MDG er det eneste partiet som tar utgangspunkt i miljøet for utforming av politikk, sier hun.

Vögele vil ikke samarbeide med Frp eller Nei til bompenger. Valget står dermed mellom å gå sammen med venstresiden eller stå alene i sentrum.

– Hvis vi skal gå inn i et samarbeid så forventer jeg massiv uttelling for vår politikk, sier Vögele.

Sp har ikke valgt side

Også Sp vokser, om enn ikke like mye som MDG. De har siden juni gått fram 1,2 prosentpoeng, fra 8,8 til 10 prosent.

Marlene Bråthen i Sp er fornøyd, men vil ikke si noe om hvilken side hun vil samarbeide med etter valget.

– Vi går til valg på vår politikk og tar forhandlingene etter valget. Jeg mener at vi trenger et sterkt sentrum i kommunestyret for å få en slutt på kranglene mellom partiene, sier Bråthen.


Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord

UiT-valgforsker Jonas Stein tror Senterpartiet får avgjøre hvem som bestemmer etter valget i både fylket og mange kommuner.


Kun KrF går fram på borgerlig side

Det er ikke bare Høyre som på borgerlig side sliter. Der er det nedgang for samtlige partier, med unntak av KrF, som siden juni har vokst fra 1,6 prosent til 2,2 prosent.

– Tallene gjør meg kjempefornøyd. Det er strålende at vi er i vekst. Det viser at det å gjøre en god valgkamp med et godt lag betaler seg. Jeg tror vi har lykkes med å nå ut med vår politikk, sier ordførerkandidat Helga Marie Bjerke (KrF).

Venstre: – Det er vanskelig å si hvorfor resultatet er såpass dårlig

Venstre lå i sommer like under sperregrensen, med 3,9 prosent, mens kun 1,9 prosent av de spurte nå vil stemme på partiet. Ordførerkandidat Morten Skandfer er usikker på hvorfor det har skjedd.

– Det er vanskelig å si hvorfor resultatet er såpass dårlig. Vi har brukt mye ressurser på valgkampen, men det er mange ting utenfor vår kontroll som kan gi motbakke, sier han.

Skandfer mener at målingen nok ville sett annerledes ut dersom Venstre hadde bedre oppslutning nasjonalt.

– Det er mange partier som får drahjelp fra de nasjonale trendene, men det får ikke vi. Vi skal likevel fortsette å kjøre på fram til valglokalene stenger, påpeker han.

Nedgang for Frp

Frp går ned fra 10,2 til 9,9 prosent.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi holder oss stabilt på meningsmålingene deres. Sammenlignet med andre meningsmålinger Nordlys har hatt, er dette faktisk den beste på et par måneder. Nå skal vi stå på og vise at vi er til å stole på i bompengesaken. Vi har fått levert en bompengefri E8, og det neste vi skal gjøre er å stoppe bomringen i Tromsø. Vi har et tydelig standpunkt om at vi ikke ønsker bompenger, men vi har også andre meninger. Vi skal blant annet prioritere helse og omsorg, og går på valg på å få bygget Kroken sykehjem, sier Frps ordførerkandidat, Bjørn-Gunnar Jørgensen, med et klart stikk til konkurrentene i Nei til bompenger.


Kommentaren:

«Et Arbeiderparti’ og Høyre totalt på felgen, åpner for kombinasjoner vi aldri tidligere hadde tenkt over i tromsøpolitikken»

Hvem blir ordfører i Tromsø etter høstens valg? Svaret er ikke nødvendigvis så enkelt som man kanskje skulle tro, skriver Stig Jakobsen.


– Ikke godt nok

Ensakspartiet, med tidligere Frp-politiker Jan Blomseth i front, lå i mars an til å få 2,7 prosent av stemmene i Tromsø.

På to måneder vokste de til 9,1 prosent og i august meldte Nordlys at partiet hadde ei oppslutning på 14,4 prosent. Nå ligger de på 7,9 prosent. De er altså etter bompengeforliket fremdeles dobbelt så store som KrF og Venstre samlet sett.

– Det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok for å få stoppet bompenger. Det er forutsetningen for hele lista vår, så jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som sitter hjemme og som vanligvis ikke stemmer til å ta turen til urnene i neste uke. Å si nei til bompenger er den viktigste avgjørelsen for innbyggerne i Tromsø i løpet av de neste 10 til 15 årene, sier Blomseth.

Småpartiene øker

I meningsmålingen ligger By- og landlista an til å få 1,3 prosent av stemmene. Det er tett opp mot de 1,5 prosent av stemmene partiet fikk ved sitt første kommunevalg i 2015, og en fremgang på 0,3 prosentpoeng siden sommeren 2019.

Andre partier, som inkluderer blant annet Liberalistene, Kystpartiet og De Kristne, ville ut fra junimålingen samlet fått 1,1 prosent av stemmene. I dag ligger de an til å få 2,2 prosent.


Valgdebatten 2019

Slik klarte politikerne seg

Tirsdag stilte alle ti ordførerkandidatene til debatt på Verdensteateret. De små partiene kom bedre ut av det enn de store.