Debatt:

Venstre ser fremover, SV ser i bakspeilet

Mens SV nå bruker tiden i håp om å kapre velgere fra Sp, bruker Venstre vår tid på å bygge fremtiden for Norges viktigste region – Troms og Finnmark.

Irene Dahl, leder i Troms Venstre. Arkivfoto: Tor Farstad 

nyheter

Kirsti Bergstø (SV) skrev i Nordnorsk debatt for litt siden at Venstre må se seg i speilet. Hun kom videre med noen mer eller mindre løsrevete påstander om prosessen som ledet til sammenslåinga av Troms og Finnmark til én fylkeskommune. Det er litt underlig, men kanskje ikke så rart at hun nå forsøker alt hun greier å løpe fra SV og Venstre sin felles komitémerknad:

«Komiteens medlemmer fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti mener dagens fylkeskommuner må erstattes med et nytt folkevalgt regionalt nivå med færre, større og sterkere regioner».

Bergstø klargjør også SV sin visjon for det nye fylket vårt: å demontere det så snart som mulig. Dermed plasserer hun SV på lag med reverserings-kameraten, Sp. Vi synes det er synd at hun ikke vil stå ved vår felles, visjonære uttalelse, men derimot ha blikket festet i bakspeilet med giret i revers og stø kurs attover.

Mens SV nå bruker tiden i håp om å kapre velgere fra Sp, bruker Venstre vår tid på å bygge fremtiden for Norges viktigste region – Troms og Finnmark.

For oss handler det om at vi vil ha en sterkere fylkeskommune. Det blir et maktpolitisk sterkere fylkesting som nå snakker. Vi er sterkt uenig med SV/Sp i at dette nye og politisk sterke folkevalgte organet skal demonteres. Venstre skal montere dette maktorganet sterkt nok for å gi våre innbyggere en hånd på rattet, ikke for å flytte makt tilbake til Oslo, slik SV/Sp ønsker. Vi ser at Troms og Finnmark har mange av de samme utfordringene, men ikke minst mulighetene – slik at vi sammen kan bli sterkere. La oss nevne noen eksempler på hvilke muligheter til samfunnsutvikling som vil ligge i det nye fylket.

SAMFERDSEL: Når Troms og Finnmark får ansvaret for fylkesveiadministrasjonen, fiskerihavnene og de regionale flyrutene, blir fylkeskommunen en mer helhetlig leverandør av samferdselstjenester og en svært viktig eier av infrastruktur.

KOMPETANSE: Troms og Finnmark har allerede dyktige elever og lærere og gjør det stadig bedre på gjennomføring av videregående opplæring. De gode kompetansemiljøene vil spille hverandre enda bedre. Dette er særlig viktig for de blå (fiskeri- og havbruk) og grønne (landbruk) linjene, som Venstre går inn for å bevare på dagens skolesteder både i Troms og Finnmark. Vi går inn for å beholde Samisk videregående skole og reindriftsskole på statlig nivå, noe vi mener er en styrke for samisk språk og kultur. Vi får også en gylden mulighet til å utvikle fagskoler skreddersydd til vårt eget behov, blant annet innen arktisk landbruk, duodji, reindrift og reiseliv.

NÆRINGSUTVIKLING: Troms og Finnmark får hånd om en rekke virkemidler til næringsutvikling. Vi vil ha næringsutvikling i hele fylket og er særlig opptatt av å utvikle det arktiske landbruket. Det er derfor viktig at det nye fylket får overført midlene til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene). Som fylkespolitikere er vi nærmere til å utvikle landbruket her nord enn statens folk i direktorat og hos fylkesmannen.

Det går et ideologisk skille mellom oss i Venstre som vil utvikle hele det nye fylket og SV/Sp som kun ser seg i bakspeilet og går til valg med én hovedsak: å sende oppgaver og makt tilbake til staten/Oslo.

Vi kan love SV at vi bruker lite tid på å se i bakspeilet når vi kjører videre inn i fremtiden. Venstre har alltid stått i fremste rekke for demokratisering og desentralisering av makt. Det kjennetegner sosialliberale parti. I motsetning til sosialistisk tenkning hvor makt må være på færrest mulig hender – sentralt plassert hos den politiske eliten som vet hva som er best for innbyggerne.

En stemme til Venstre er en støtte til Troms og Finnmark som «Norges viktigste region», som kommer til å få enda mer makt og betydning i årene fremover!