Kommunevalget 2019

Slik stemmer folk i bydelene og bygdene på fastlandet

Her finner du valgresultatene for kretsene Tromsdalen, Kroken, Reinen, Ramfjord, Lakselvbukt og Malangshalvøya.

VALG 2019: Stemmene i Tromsøs 18 valgkretser telles opp fortløpende så snart valglokalene stenger.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

nyheter

Stemmene til kommunevalget 2019 telles opp fortløpende så snart valglokalene har stengt klokken 21.00. Det er i år 18 valgkretser i Tromsø kommune, og erfaringsmessig vil tiden det tar å telle stemmene være noe ulik fra krets til krets.

Det betyr at grafikkene over de enkelte bydelene under først vises når opptellingen ferdig og resultatet foreligger.

Stemmene skal telles opp i det enkelte valglokalet, deretter rapporteres inn og offentliggjøres fortløpende så snart tellingen er blitt godkjent. Ifølge kommunen var opptellingen ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg helt klar først rundt klokka 04.00.

Det endelige og fullstendige valgresultatet vil tidligst foreligge etter et planlagt møte i valgstyret tirsdag ettermiddag.

Seks kretser på fastlandet

Drøyt 20 prosent av de stemmeberettigede valgte å forhåndsstemme ved kommunevalget i Tromsø i år. Forhåndsstemmene vil ligge inne i valgoversikten fra klokken 21.00.

Under presenteres en grafisk fremstilling av valgstemmene i de seks kretsene på fastlandet. Du kan skrolle eller sveipe deg nedover i saken – eller hopp direkte ved å trykke på ønsket valgkrets her:

Tromsdalen

Kroken

Reinen

Ramfjord

Lakselvbukt

Malangshalvøya


Øvrige valgkretser

Her finner du grafiske oversikter over stemmeresultater Tromsøs øvrige valgkretser:

Slik stemmer folk i bydelene på Tromsøya

Slik stemmer folk i bydelene og bygdene på Kvaløya og på yttersida