Ap, SV og Rødt dropper kutt på 81 millioner kroner

Arbeiderpartiet, SV og Rødt presenterte tirsdag sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan for de neste fire årene. I forslaget reduserer de kutt for til sammen 81 millioner kroner.

LA FREM BUDSJETT: Arbeiderpartiets Jarle Heitmann la på vegne av de røde samarbeidspartiene fram et forslag til kommunebudsjett der man hadde fjernet foreslåtte kutt på til sammen 81 millioner kroner. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I tirsdagens formannskapsmøte la posisjonspartiene fram sitt forslag til budsjett for 2020, og for økonomiplan for årene 2021 til 2023.

Forslaget er laget med utgangspunkt i administrasjonssjef Britt Elin Steinvegs forslag – som ble lagt fram i august.

Skolesektoren «vinner»

Til forskjell fra Steinveg-budsjettet så har SV, Rødt og Arbeiderpartiet fjernet en rekke kutt innenfor flere sektorer.

I posisjonspartienes forslag har man fjernet kuttforslag for til sammen nesten 48 millioner kroner i skolesektoren.


Tromsøbadet tror publikum svikter: Tømmer kassa og ber kommunen om 12 millioner i nødhjelp

Tromsøbadet KF mener manglende parkeringsplasser vil gi økonomisk tap. Badet ber nå kommunen om å bidra med 12 millioner kroner i året for å unngå blodrøde tall på Templarheimen.


I administrasjonens opprinnelige forslag var det blant annet foreslått å kutte i den generelle ramma med 40 millioner kroner, omorganisering av flere skolekretser i distriktet, øke foreldrebetaling og redusere søskenmoderasjonen i SFO samtidig som man reduserte åpningstidene.

Barnevernet skjermes

Neste «vinner» er barnevernet. Her har posisjonspartiene fjernet kuttforslag på til sammen 16 millioner kroner, blant annet kutt i antall stillinger og kutt i beredskapen.

Barnehagesektoren og kultursektoren er også skjermet fra kutt på til sammen 12 millioner kroner.

Kutter kraftig i fond

– Vi har skaffet inndekning for samtlige reverseringer ved å bruke 58,5 millioner kroner av disposisjonsfondet og øke utbyttet fra våre selskaper med 15 millioner kroner. Dessuten har vi stoppet økte overføringer til brann- og redning på 8,1 millioner kroner, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet.


Enige om budsjettet: Årelater disposisjonsfond for å skjerme byens barn og unge

Onsdag skal neste års kommunebudsjett spikres – og nå kan det avsløres hvordan både posisjon og opposisjon vil skjerme barn og unge fra omfattende kutt.


Med bruken av disposisjonsfondet vil det gjenstå litt mer enn 62 millioner kroner på dette fondet – noe som er langt lavere enn det administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i sitt forslag mente var et absolutt minimum.

Fortsatt økning i eiendomsskatt

Høyres Erlend Svardal Bør ville vite hvorfor ingen andre sektorer var skjermet mot kutt – eksempelvis pleie- og omsorgssektoren.

SKEPTISK: Erlend Svardal Bøe fra Høyre stilte spørsmål til hvorfor kun enkelte sektorer i kommunen ble skjermet mot kutt i posisjonspartienes budsjettforslag. Foto: Christer Pedersen 

– Det er mange brukere der som vil bli rammet av de foreslåtte kuttene, sier han.

Heitmann kontret med å si at det ikke var funnet inndekning i budsjettet for andre ting enn de som var foreslått i det omforente forslaget.

Forslaget om å kontorjustere nivået på eiendomsskatten i administrasjonssjefens forslag er også opprettholdt.

– Det er en økning på 19,8 millioner kroner som kun er en indeksregulering som tar høyde for lønns- og prisvekst, sier Heitmann.

Det var ikke et svar som Høyres Bøe var fornøyd med.

– Uansett hva dere velger å kalle økningen, så er det en økning på 19,8 millioner kroner, sier han.

De borgerlige opposisjonspartiene la ikke fram egne skyggebudsjetter i formannskapsmøtet. Disse vil bli lagt fram i kommunestyremøtet den 25. september når kommunens endelige budsjett for neste år vil bli vedtatt.