Disse skal lede administrasjonen i det nye storfylket

Disse fem er nå ansatt som de nye topplederne i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Administrasjonen: Disse fem utgjør topplederne i Troms og Finnmark fylkeskommune. Øverst fra venstre: Stein Ovesen, Øystein Ruud, Børre Krudtå, Marianne Pedersen og Bjørn Henrik Kavli. Foto: Troms fylkeskommune/Finnmark fylkeskommune 

nyheter

I august ble Stein Ovesen ansatt som administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nå har tilsettingsutvalget også tilsatt fire divisjonsdirektører, som sammen med Ovesen utgjør den nye toppledelsen i den nye fylkeskommunen.

Det melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Divisjonsdirektører

Øystein Ruud har blitt ansatt som assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Siden 2012 har han vært fylkesrådsmann i Finnmark fylkeskommune.

Børre Krudtå, nåværende fylkesutdanningssjef i Troms fylkeskommune, har blitt ansatt som divisjonsdirektør for næring og kompetanse.

Ruud og Krudtå vil begge ha kontorsted i Vadsø.

Kontorsted i Tromsø

Marianne Pedersen, dagens kultursjef i Finnmark fylkeskommune, har blitt ansatt som divisjonsdirektør for kultur og levekår.

Nåværende samferdselssjef i Troms fylkeskommune, Bjørn Henrik Kavli, har blitt ansatt som divisjonsdirektør for samferdsel.

Kavli og Pedersen vil begge ha kontorsted i Tromsø, sammen med administrasjonssjef Stein Ovesen.

– Jeg mener vi har dyktige og erfarne personer i alle stillingene, og at de fem topplederne vil utgjøre et godt team. Det er viktig når vi skal utvikle organisasjonen videre, samt sikre befolkningen i Troms og Finnmark gode tjenester på mange samfunnsområder, sier Ulf Ballo, leder i tilsettingsutvalget, i pressemeldingen.