Utenlandsk transportør anmeldt for ulovlig kabotasjetransport

Flere vilkår for å utføre kabotasje var ikke til stede, og transportøren anmeldes etter kontroll.

  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Statens vegvesen hadde tungtransport på E6 i Nordkjosbotn natt til onsdag. Der ble en utenlandsk transportør stanset og anmeldt for kabotasjekjøring, altså at den har kjørt transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i hovedsak ikke tillatt, men ifølge Statens vegvesen kan man ha adgang til midlertidig kabotasje dersom det er spesielle grunner til det.

I dette tilfellet var det mangelfullt fraktbrev, samt at flere vilkår for å utføre kabotasje ikke var til stedet.

  Foto: Statens vegvesen

Transportøren ble ilagt en bot på 25.000 kroner av politiet, opplyser Statens vegvesen. Bilens tralle ble stående igjen på Nordkjosbotn, og det kom en ny trekkvogn for å trekke trallen til Tromsø onsdag.

I tillegg ble to vogntog stanset da de ikke hadde riktig lengde. Begge var 19,95 meter, ifølge Statens vegvesen.

  Foto: Statens vegvesen

Ifølge vegvesenet er tillatt vekt og dimensjoner i Norge:

«Lastebil med slep/påhengsvogn – maks 50 tonn og maks 19,5 meter. Semitrailer – maks 50 tonn og maks 17,5 meter. Tømmervogntog – maks 50 – 60 tonn og maks 22 eller 24 meter (antall akslinger avgjør, 56 tonn = 7 aksler). Modulvogntog tillatt på enkelte strekninger (maks 60 tonn og maks 25,25 meter).».

En transportør ble ilagt bruksforbud på grunn av løse bolter på innfestningen til svingskive.

  Foto: Statens vegvesen

Dette må utbedres på verksted før videre kjøring. I tillegg ble det utstedt flere dekkgebyr, samt at en fører fikk advarsel for mangelfull lastesikring.