Foreløpig resultat av kirkevalget: Åpen folkekirke får fire av sju mandater

Lista Åpen folkekirke tar fire av sju mandater i bispedømmerådsvalget i Nord-Hålogaland bispedømme.

FLERTALL: Åpen folkekirke ser ut til å få flertall i bispedømmerådet når de foreløpige valgresultatene er klare. Her er leder i Nord-Hålogaland, Kai Krogh. Foto: Privat 

nyheter

Torsdag ettermiddag kommer de første foreløpige resultatene av årets kirkevalg. Tallene telles i år først lokalt, før de sendes for en mer nøyaktig opptelling. Fristen for å være ferdig med valgoppgjøret i de enkelte bispedømmene er 19. september.

Det er ventet at de endelige resultatene først er klare i neste uke.


Debatt:

«Derfor trenger vi vettuge, engasjerte medlemmer av alle kirkens råd»

Ved årets valg på BDR/KM i Nord-Hålogaland bispedømme, stilles det 3 lister med til sammen 38 kandidater. Alle sammen utmerkede kandidater.


Det var tre lister som stilte til årets bispedømmerådsvalg i Nord-Hålogaland bispedømme. Alle de tre listene fikk mandater, med ett mandat til Bønnelista, to mandater til nominasjonskomiteens liste, og fire til Åpen folkekirke.

– For første gang har det vært tre lister i de fleste bispedømmer, og alle har fått mandat på Kirkemøtet. Dette blir det spennende diskusjoner av i årene som kommer, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen til egne nettsider.


Konservative kristne mobiliserer til kirkevalget med Bønnelista

De liberale kirkepolitikerne i Åpen Folkekirke blir nå utfordret om makta i kirka av den konservative Bønnelista.


Bønnelista stilte til valget i ni av elleve bispedømmer i Norge, for første gang, og får mandat i alle bispedømmer de stilte liste i. Det skriver kirken.no på sine nettsider.

– Åpen folkekirke sender en tusen takk til alle sine velgere og til alle som har støttet oss. Vi skal ta svært godt vare på mandatet som dere har gitt oss. Vi skal fortsette å videreutvikle Den norske kirke som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke, sier leder i Åpen folkekirke i Nord-Hålogaland, Kai Krogh i en e-post til iTromsø.


Hva skal jeg stemme i kirkevalget?

Mange klager over dårlig informasjon om kirkevalget og hva listene til bispedømmerådsvalget står for. Her får du litt hjelp på veien.


Valgdeltakelsen i Nord-Hålogaland var i år på 15 prosent, en nedgang fra 19 prosent i 2015 og 17,2 i 2011. Merk at tallene for 2019 er basert på foreløpig telling. På landsbasis var oppslutningen på 12,7 prosent i år.