Debatt:

Endelig dyrepoliti i Troms

Etablering av dyrepoliti i alle politidistrikter med dedikerte personer som jobber med dyrevelferdskriminalitet vil bidra til at saker om dyrevelferd vil få høyere prioritet

Illustrasjonsfoto. 

nyheter

Troms politidistrikt skal nå få eget «dyrepoliti» i 2020, ifølge informasjon justisministeren har gitt til FpUs ungdomsorganisasjon i Tromsø. Einride Berg har ytret til Nordlys at dette er unødvendig da Mattilsynet allerede tar seg av denne jobben, og at han er redd dette vil føre til at dyr vil bli prioritert fremfor mennesker.

Dyr skal behandles godt, og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, følger det av dyrevelferdsloven. Dyr er avhengig av vår beskyttelse, og det er som Berg også påpeker derfor viktig at det blir slått hardt ned på mishandling og vanskjøtsel.


Ungdomspolitikerne jublet over at Tromsø får eget dyrepoliti

Fra rundt 2010 har ungdomspartiene i Troms kjempet for et eget dyrepoliti. Lørdag ringte justisministeren til Martine Tennholm i FpU og fortalte om dyrepolitiplanene fra 2020.


Både Mattilsynet og politiet har viktige roller i bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet. Det er ikke slik som Berg sier at Mattilsynet gjør jobben som dyrepolitiet skal ta seg av. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og skal melde fra til politiet om kriminalitet. Vi ser at det fortsatt er et problem at dyrevelferdskriminalitet blir nedprioritert i politiets arbeid på grunn av manglende ressurser, og det er derfor veldig bra at også Troms politidistrikt nå får egne ressurser til å ta seg av disse sakene.

Etablering av dyrepoliti i alle politidistrikter med dedikerte personer som jobber med dyrevelferdskriminalitet vil bidra til at saker om dyrevelferd vil få høyere prioritet, at det bygges kompetanse på området, ressursene vil bli anvendt mer effektivt, og saksbehandlingstiden vil kortes ned.


Yoshi og Skallemann ble dumpet i fjæra. Nå avlives de

De to sumpskilpaddene som ble funnet i fjæra på Kvaløya fredag ble hentet av Mattilsynet for avliving onsdag. – Det er arter som kan true lokale arter og medføre smitte, sier Hege Gausdal Foshaug, nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø.


Det å ta personer som mishandler dyr kan også være med på å forebygge at disse mishandler mennesker. Flere studier viser at personer som begår vold og overgrep mot mennesker i mange tilfeller har en fortid som dyremishandlere. En undersøkelse som sammenlignet kriminelle med ikke-kriminelle fant at 50 prosent av voldelige kriminelle hadde et mønster av vesentlig dyremishandling som bakgrunn, mens bare 6 prosent av ikke-kriminelle hadde det. Det å ta tak i kriminalitet på et tidlig stadium er det mest effektive tiltaket for å forhindre ny kriminalitet mot dyr, og mennesker.

Vi vil lettere kunne oppnå et tryggere samfunn for alle dersom vold mot dyr tas på alvor. NOAH har kjempet for et landsdekkende dyrepoliti i mange år, og har fått gjennomslag for dette i regjeringserklæringen. Nå venter vi på at de resterende politidistriktene skal følge etter Troms.