Setter opp nye skilt utenfor tunnelinnslagene i Tromsø

Statens vegvesen og Tromsø Brann og redning har blitt enige om den nye skiltingen for å redusere risikoen for ulykker og spredning av brann i tunnelen.
nyheter

Onsdag ble skiltene, som lyder «hold avstand», satt opp utenfor tunnelinnslagene i Tromsø.

– Det har bakgrunn i vedtaket som brannvesenet gjorde i vinter, der de la ned bruksnekt av tunnelsystemet for større kjøretøy i rushtiden. Vi har hatt flere møter med dem, og blitt enige om skilting som et avbøtende tiltak, sier Rigmor Thorsteinsen, leder for veiavdeling Troms.

– Man skal uansett holde avstand, men det er spesielt viktig i tunnelen for å hindre at det skjer ulykker, og ikke minst hvis det mot formodning skulle oppstå brann, for å hindre spredning til andre biler, fortsetter hun.


Vil stenge tunneler for tungtransport – frykter katastrofebranner

Brann og redning har varslet at de vil forby lastebiler og trailere over 12 meter å kjøre inn i noen av byens tunneler i rushtrafikken.


Vil stenge for tungtrafikk

iTromsø skrev i mai om at Tromsø brann og redning har vedtatt å stenge tunnelen for tungtransport grunnet frykt for katastrofebranner. Tunnelsystemet er nemlig ikke dokument å være i en slik forfatning at det vil være trygt å sende inn brannmannskaper for å bekjempe ild og berge liv.

– Det er spesielt brannventilasjonen som vi mener ikke er tilstrekkelig godt nok dokumentert til å kunne håndtere en brann i større kjøretøy. Det vil være så høy brannenergi og røykutvikling at det vil være svært vanskelig å unnslippe til fots, og mange liv vil potensielt kunne gå tapt, sa Johnny Magne Nilsen, enhetsleder for forebyggende brannvern i Brann og redning.

– Vi jobber nå med å få på plass en mer omfattende konsekvensanalyse og risikovurdering av hva som skjer dersom vi stenger tunnelen for tungtrafikk. De tyngre kjøretøyene må jo da finne andre veier over øya, og de havner da inn på det kommunale veinettet og over Tverrforbindelsen. Det er vi bekymret for, sier Thorsteinsen.


Stenger tunnelsystemet for tungtrafikk i rushtida: Har frist til fredag med å sette opp skilt

Brann og redning har vedtatt bruksnekt av tunnelsystemet for tungtransport i rushtiden, men Statens vegvesen er uenig i vedtaket og vil helst unngå å sette opp skilt som varsler om forbudet.


Har laget skiltplan

Ifølge avdelingslederen har Vegvesenet utarbeidet en skiltplan som varsler sjåfører av tyngre kjøretøy hvor de skal kjøre når tunnelen er stengt for dem.

– Den skal vi sende ut på høring. Det er spesielt politiet og kommunen som da må ta stilling til den, sier hun.

Thorsteinsen har siden 2017 vært klar på at det er behov for totalrenovering av tunnelsystemet på Tromsøya.

– Vi jobber med å finne ut hva som må til for å få tunnelen godkjent. Til syvende og sist er det imidlertid det årlige fylkeskommunale budsjettet som avgjør hva som skjer. Den nye fylkeskommunen må gjøre en formell bevilling, sier hun.

Dersom det oppstår ei ulykke i tunnelen, med eller uten røykutvikling, har Thorsteinsen en klar oppfordring.

– Rykk ut nærmeste brannslukningsapparat, selv om det ikke brenner. Da stenges nemlig tunnelen. Det er det første man bør gjøre, sier hun.