Foreslår at disse åtte personene påtar seg ansvar som vigslere

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg og flere andre foreslås til å ta på seg ansvaret med å vie tromsøfolk.

POPULÆRT: 170 personer giftet seg borgerlig på rådhuset i 2018. Judith Follesø og Knut Perander var blant de første som ga hverandre sitt ja på rådhuset, hos ordfører Kristin Røymo. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Siden 1. januar 2018 har kommunen hatt ansvar for borgerlige vigsler på rådhuset, og det ble gjennomført omtrent 170 vigsler der i løpet av det første året.

Ifølge ekteskapsloven §12 har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet. I tillegg kan kommunestyret oppnevne andre vigslere blant kommunens ansatte og folkevalgte, heter det i et saksfremlegg til kommunestyret, signert administrasjonssjef Britt Elin Steinveg og Mari E. Hult, stabssjef for politisk og administrativ ledelse


Færre gifter seg

Ikke siden 1994 har det blitt inngått så få ekteskap som i 2018. Totalt ble det inngått 20.785 ekteskap i Norge i fjor, noe som er 6 prosent færre enn i 2017.


I forrige periode var det ordfører og varaordfører, i tillegg til fire ansatte i kommunen, som hadde ansvar for å vie folk. På grunn av ferieavviklinger og lignende ønsker administrasjonen å ha flere vigslere for «hånda» i år.


Knut og Judith var blant de første som ble viet på rådhuset

Siden 1. januar har det ikke lenger vært mulig å gifte seg på Tinghuset. Nå er det ordføreren og kommunen som har overtatt vigselsretten.


De foreslår derfor at følgende syv vigslere vedtas, i tillegg til ordfører og varaordfører:

• Britt Elin Steinveg

• Gry Dons

• Mari E. Hult

• Sol Maria Haugan

• Jacob Bergh

• Trond Brattland

• Adele Altmann

• Karin Mannela (samisk vigsler)

Administrasjonssjefen anbefaler at de foreslåtte ansatte gis vigselsmyndighet, for å sikre at brudepar som ønsker en politisk nøytral vigsler får ønsket sitt oppfylt.

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom vedkommende slutter i Tromsø kommune.