Nominert til Matprisen 2019

Holt læringstun er nominert til Matprisen 2019 i kategorien barn og ungdom.

GLAD: – Vi er så glad og takknemlig for å bli fremhevet på denne måten i nasjonal sammenheng, sier Ute Vogel, daglig leder i Holt læringstun.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og de som bryr seg om bærekraftige måltider.

– Vi er så glad og takknemlig for å bli fremhevet på denne måten i nasjonal sammenheng, sier Ute Vogel, daglig leder i Holt læringstun.

I juryens begrunnelse for nominasjonen vises det til at Stiftelsen Holt læringstun driver med praktisk kunnskapsformidling med utgangspunkt i jordbruksarealer på Holt på Tromsøya.


Får 137.000 kroner for tilrettelegging av natur i kommunen

Troms fylkesråd tildeler 1,58 millioner kroner til 45 prosjekter i hele Troms fylke.


– Læringstunet har på få år vokst fram til et kraftsentrum midt i storbyen Tromsø – for læring knyttet til plantedyrking, lokal og kortreist mat, husdyr og friluftsliv i nord. Det urbane land- og hagebruksprosjektet bidrar til en bedre forståelse av sammenhengene i naturen og sammenhengen mellom mat, helse og klima. De har etablert en stor felleshage hvor byens befolkning kan delta; ikke minst har den betydning for integrering av mennesker fra forskjellige land. Læringstunet har et høyt aktivitetsnivå med tilbud til barn, unge og familier. Holt læringstun har sikret en grønn lunge til byen, heter det juryens begrunnelse.


Nasjonal trend til Tromsø

Satser på urbane bier

– Kom nærmere, det er ikke farlig, sier Erling Sanne (8).