Vil forlenge jernbaneutvalget fram til nyttår

Ønsker å avvente den endelige utredning om en eventuell forlengelse av Nord-Norgebanen.

UTVALGSLEDER: Terje Traavik har ledet arbeidet i kommunens Jernbaneutvalg. Nå ber han om ytterligere tre måneders mandat.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Kommunens jernbaneutvalg bør få sin arbeidsperiode forlenget til nyttår. Det er innstillingen fra administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Det er leder i jernbaneutvalget, Terje Traavik, som har bedt om forlengelsen fra 1. oktober til slutten av desember.

Grunnen er at det legges fram en endelig utredning fra Jernbanedirektoratet om en eventuell forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø.

Kommer rapport i november

Utvalgslederen mener at «det er sterkt ønskelig at det sittende utvalg, med sin opparbeidete kompetanse og innsikt, får anledning til å behandle den endelige utredningsrapporten».

Rapporten fra Jernbanedirektoratet er forventet imellom midten og slutten av november.

Utvalget bør også delta i kommunens strategiarbeid for å få forlenget jernbanen, eller som utvalgslederen formulerer det:

« ... organisere og forsterke aktivitetene til fordel for bygging av Nord-Norgebanen. Det vil også av den grunn være viktig å ha tilgjengelig det sittende utvalgs kompetanse, innsikt og nettverk».