Tre personer satt i drukkenskapsarrest

Politiet måtte sanke inn tre personer fra sentrum i løpet av natta.
nyheter

Den som oppdaterer seg på politiets logg på Twitter lørdag morgen kan lese at politiet har satt tre personer i drukkenskapsarrest i natt. Den første nektet å oppgi personalia og da politiet ba vedkommende om å forlate stedet nektet han eller hun dette også. Forholdet anmeldes.

En annen person var i følge politiets vurdering ute av stand til å ta vare på seg selv og ble derfor plassert i drukkenskapsarrest.

Samme behandling fikk en tredje person etter at politiet fant ham sovende ved Domkirka. Vedkommende ble deretter anmeldt for forulemping (sjenere; antaste, forgripe seg på) av offentlig tjenesteperson.

Ifølge Store Norske Leksikon ble løsgjengerloven ble opphevet i 2006, men «berusede personer kan imidlertid fremdeles pågripes og holdes i drukkenskapsarrest til de blir edru med hjemme i politiloven, men i motsetning til tidligere, kan pågripelsen ikke etterfølges av bøter og fengselsstraffer. Den som ikke etterkommer politiets pålegg, eller som bedriver ordensforstyrrelser i beruset tilstand, kan imidlertid bøtelegges etter straffelovens bestemmelser».