Regjeringen foreslår nye regler for kutt i produksjon av laks

Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt er nå sendt ut på høring.

LANSERER TRAFIKKLYSSYSTEM: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) skal fargelegge kysten grønn, gul og rød i løpet av året. Hvis noen områder blir røde så må oppdrettsanleggene i dette området reduseres produksjonskapasiteten. Her er Nesvik på besøk hos en algerammede oppdretter i Lødingen i mai.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

Fredag varslet regjeringen at de sender ut å høring nye regler for kutt i produksjonskapasiteten ved lakseoppdrettsanlegg. Bakgrunnen for høringsnotatet er at regjeringen i høst skal bestemme hvilke områder som får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, og hvilke som må kutte.

Her finner du høringsnotatet.

Produksjonskapasitet er den mengden tonn fisk en oppdretter kan ha stående i sjøen til enhver tid.


Mattilsynet frykter smitterisiko – setter stopper for Lerøys planer om nytt oppdrettsanlegg

Mattilsynet mener det planlagte oppdrettsanlegget ligger for nær andre produksjonsområder.Bakgrunnen er det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for forsvarlig og forutsigbar vekst i laksenæringen.

– Jeg har tidligere varslet at trafikklyssystemet vil få konsekvenser. Senere i år skal vi fargelegge kysten. Hvis noen områder blir røde, så må oppdretterne i dette området redusere produksjonskapasiteten, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Forslaget som nå sendes på høring gjelder tekniske regler for hvordan reduksjonen i røde områder skal gjennomføres. Frist for å komme med svar er 29. november.


Samarbeidsavtalen: Varsler rødgrønn dreining av Tromsøpolitikken

Miljø- og klimaaspektet vil ligge til grunn for all politikk som skal gjennomføres i Tromsø de neste fire årene.


Fakta om trafikklyssystemet

  • Trafikklyssystemet innebærer at landet er delt inni tretten fargelagte områder.
  • Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, eller om den reduseres.
  • Dersom påvirkningen anses å være akseptabel (grønn) kan det åpnes for å vekst.
  • Dersom påvirkningen anses å være moderat (gul) vil kapasiteten være uendret.
  • Om påvirkningen anses å være uakseptabel (rød) vil kapasiteten kunne senkes.
  • Fargeleggingen av kysten vil skje i slutten av 2019.