Stor heimevernsøvelse i gang i store deler av Troms fylke

Øvelse Bifrost er Heimevernets største øvelse i nord i 2019. Øvelsen vil medføre redusert framkommelighet på deler av E8 og E6.

HEIMEVERNET: Fram til 22. oktober vil Heimevernsøvelsen «Bifrost» føre til redusert framkommelighet på veier i Troms. Illustrasjonsfoto.  Foto: Forsvaret

nyheter

Øvelsen startet lørdag, skriver HV-16 i pressemelding.

– Øvelse Bifrost skal gi oss et best mulig utgangspunkt for å håndtere framtidig hendelser og samtidig kunne øve på å komme raskest mulig ut til våre operasjonsområder, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.

Innsatsstyrke-soldater sammen med områdesoldater fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) kommer til å være synlig under øvelsen. Da spesielt på veiaksen E6 fra Nordkjosbotn og nordover. Til sammen er om lag 1.400 soldater inne på øvelsen. Også andre militære avdelinger vil delta, også Kystvakten.

Publikum må være oppmerksom og ta hensyn til økt militær trafikk på veiene, samt at soldatene vil være bevæpnet og bruke løsammunisjon, står det i pressemeldingen.


Disse ni vil bli ny hærsjef

Åtte menn og èn kvinne har søkt på stillingen som ny sjef for Hæren.


HV-områdene og innsatsstyrkene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 12. til 21. oktober.

– Det betyr blant annet at vi skal trene på klassiske oppgaver for Heimevernet, som sikring av viktig infrastruktur, overvåkning og kontroll av veiakser og håndtering av ulike situasjoner, sier Kjellin.

Fra 12. oktober til 22. oktober vil øvelsen føre til redusert framkommelighet på E6 mellom Setermoen og Langfjordbotn.

Mellom 17. og 22. oktober vil øvelsen i tillegg føre til redusert framkommelighet på E8, strekningen mellom Nordkjosbotn og Tromsø, ifølge nettsidene til Statens vegvesen.


Skulket øvelse i Heimevernet grunnet tapt inntekt på 2.400 kroner – fikk 8.000 i bot

En 26 år gammel mann unnlot i mars 2018 å møte til årlig trening med Heimevernet på Bardufoss.